Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Pievienot komentāru

Lapas:    1   Rādīt komentārus, sākot ar: pirmo | pēdējo

sevi cienošas iestādes sen uzlikušas video kameras

20.06.2015. 09:55

..................

Atbildēt

18.06.2015. 13:12

»

Līdzjūtīgs


Neesmu spļāvis - tas tāds krievu teiciens, adekvāts Jūsu centieniem.Tfu na tebja, Fedja, Serjoža utt. Go home to Russija!

Atbildēt

Līdzjūtīgs

18.06.2015. 10:52

»

Neesmu no iestādes, bet esmu tikai privātpersona un mana attieksme pret Jūsu centieniem ir "tfu na tebjaKā man tevi žēl,tu spļāvi, bet neņēma vērā vēja virzienu un tagad tu šeit apspļauts ar savējo "djermo", taču vēl piedevām izķēpā puņķus no svešiem, kuri tev atnesa vēju.

Atbildēt

Biete

18.06.2015. 07:46

Kāpēc portālā tiek publicēta patiesībai neatbilstoša informācija? Rodas iespaids, ka portāls paredzēts cilvēku nepatiesai nomelnošanai. Acīmredzot portāls tiek izmantots šauras interešu grupas interesēs.

Atbildēt

Sergejs

18.06.2015. 05:56

»

Jūs taču aizsargāja un lietu izbeidza. Meklējat piedzīvojumus? Tie nav jāiztēlojas. Tie jau ir zināmi cēloņsakarībās...


"Safabricēšanu grūti pierādīt, jo likums to pieļauj ..uz aizdomu pamata.Ir, iespējams, aizdomas, ka Jums bija citi mērķi, kad filmējāt prokuratūrā.Kriminālprocesa uzdevums būtu noskaidrot šos patiesos mērķus, jo filmējat atkārtoti.Apzināts un mērķtiecīgs huligānisms? Varbūt citi mērķi?"
--------------------
Lūdzu noskaidroiet, bet kriminalprocesa ramjos.

Atbildēt

Sergejs

18.06.2015. 05:51

»

Jūs taču aizsargāja un lietu izbeidza. Meklējat piedzīvojumus? Tie nav jāiztēlojas. Tie jau ir zināmi cēloņsakarībās...


Elpot ir huliganisms?
Vai vajag noskaidrot elpošanas patiesos mērķus?

Atbildēt

Nu jau pietiek

18.06.2015. 05:40

Если человек идиот, то это надолго...

Atbildēt

18.06.2015. 05:30

»

Sergejs

Safabricēt var jebkur, jebkad, par jebko, par jebkas, neatkarīgi kur tas noteiks, prokuratūrā vai uz ielas. Bet LR Satversme darbojas, gan prokuratūrā, gan uz ielas...


Jūs taču aizsargāja un lietu izbeidza. Meklējat piedzīvojumus? Tie nav jāiztēlojas. Tie jau ir zināmi cēloņsakarībās.

L.Lapsa tikai to vien dara, kā meklē piedzīvojumus un mācās no savām nepatikšanām, paša acīs kļūstot par "varoni", upuri sabiedrības interesēs... Tas norāda tikai uz vienu apstākli - L.Lapsam ir drosme, bet nav iztēles..vai tā pieklibo pa laikam.

Likumu nezināšana, vai pavirša to piedraudējumu inerpretācija, neatbrīvo no atbildības.Likums saistošs arī prokuroram, kas Jums ļautu filmēt prokuratūrā, viņš saņemtu sodu.

Safabricēšanu grūti pierādīt, jo likums to pieļauj ..uz aizdomu pamata.Ir, iespējams, aizdomas, ka Jums bija citi mērķi, kad filmējāt prokuratūrā.Kriminālprocesa uzdevums būtu noskaidrot šos patiesos mērķus, jo filmējat atkārtoti.Apzināts un mērķtiecīgs huligānisms? Varbūt citi mērķi?

Atbildēt

Sergejs

18.06.2015. 05:21

»

„Pietiek jau ziņoja, ka pēc ilgas tiesāšanās pensionāram Nikolajam Buividam un viņa dēlam Sergejam tiesā ir izdevies gūt uzvaru pār policijas darbiniekiem, kuri bija izdomājuši, ka filmēšana administratīvā protokola sastādīšanas laikā esot atzīstama par... huligānismu...


"Buivids nav sapratis, lieta tika izbeigta pierādījumu trūkuma dēļ, tagad prokuratūra, droši vien, ar tādiem būs nodrošinājusies."
---------------------
Vai ar likumsu kas AIZLIEDZ filmēt arī būs nodrošināts?

Atbildēt

Sergejs

18.06.2015. 05:15

»

...


Safabricēt var jebkur, jebkad, par jebko, par jebkas, neatkarīgi kur tas noteiks, prokuratūrā vai uz ielas. Bet LR Satversme darbojas, gan prokuratūrā, gan uz ielas.
Tas ir amatpersonas pienākums aizsargāt kaut ko ko viņam ir pienakums aizsargat, un pieņemsim, nepieņemt jūsu aprakstītus personas gaiteņi, bet iespējams specialos kabinetos, ja to vajag.


Atbildēt

Jūsu vārds

18.06.2015. 04:56

Viss ļoti labi saliekas kopā..LL un šīs sūdu bedres nodomi kļūst arvien atklātāki. Šajā gadījumā aizstāvot kremļa trolli, pietiek ir iekritis un izgaismojies pilnībā :D

Atbildēt

18.06.2015. 04:54

»

Nikolajs Buivids

Atbildot uz dažādiem jautājumiem, kuri parādījās vai var parādīties vēlos paust savu un ne tikai savu uzskatu...

Tukšas pupu mizas.
Jā, jā – iestāžu iekšējie normatīvi akti neattiecas uz privātpersonu un patiešām - Cilvēka pamattiesības var ierobežot tikai ar likumu un likuma noteikta kārtība.
Prokuratūra veic izmeklēšanas darbības, uztur apsūdzības.. tostarp saskaņā ar Kriminālprocesa likumu un Krimināllikumu, nevis tikai administratīvajās lietās. Likumi sasaistē ar izmeklēšanas noslēpumu, tostarp Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Operatīvās darbības likumu..likumu, cik uziet..

Pret buividiem, kas „akli un drosmīgi” dodas uz prokuratūrām „uz filmēšanos”, var celt pat apsūdzību, vieglu roku safaricējot krimināllietu – ko viegli piešūt kādai citai krimināllietai, jo nezināmu, bet turpmāk noskaidrojamu iemeslu dēļ var uzsākt kriminālprocesu, kādēļ viņi tieši tanī laikā prokuratūrā filmēja vispār un kāds bija filmēšanas patiesais nolūks..
Rakstā minētiem Buividiem bija jāzina, ka prokuratūrā zināmos laikos ar pavēstēm rokās ierodas krimināllietās apsūdzētas privātpersonas, gan lai vienotos par sodu ar prokuratūru, gan nododot ziņas par citām personām.. tādēļ, lienot ar kameru prokuratūrā, bija jābruņojas ne tikai ar likumu zināšanām, bet arī ar iztēli, ka pret viņiem var safabricēt krimināllietu..un pavisam vienkārši, jo paši to izprovocējuši.

Tādējādi apgalvojums „Nav tiesiska pamata uzskatīt, ka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumi konkrētajā gadījumā aizliegtu veikt videofiksēšanu, neskatoties uz to, ka, amatpersonas rīcības videoieraksts ir uzskatāms par personas datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2.panta 4.punkta izpratnē,.” Ir uzrakstāms uz tualetes papīra un novietojams vispārējai lietošanai. Sorry!

Atbildēt

Nikolajs Buivids

18.06.2015. 04:32

Atbildot uz dažādiem jautājumiem, kuri parādījās vai var parādīties vēlos paust savu un ne tikai savu uzskatu:

Kaut kādas iekšējas normatīvais dokuments, gan policijā, gan prokuratūrā kurš nav izsludināts vispārējai zināšanai nevar būt pietiekams pamats, lai noteiktu pamattiesību ierobežojumus. (Sk. 2002.gada 22.oktobrī, Satversmes Tiesas Spriedumā, Lietā nr.2002 – 04 – 03) Ja Satversmes tiesa attiecīgo tiesību normu ir interpretējusi spriedumā, iestāde un tiesa piemēro šo interpretāciju. (Sk. Administratīvā procesa likuma (APL) 17.p.5.d.);

Pēc APL 16.p.1.d. - Iekšējais normatīvais akts ir saistošs tam publisko tiesību subjektam, kas šo aktu izdevis, kā arī šim publisko tiesību subjektam padotajām institūcijām. Privātpersonām iekšējais normatīvais akts nav saistošs.

Cilvēka pamattiesības var ierobežot tikai ar likumu un likuma noteikta kartība, nevis pēc rīkojuma vai instrukcijas, skaties, piemēram, Likuma par policiju 5.p.4.d. – „Policija ar savu darbību nodrošina personu tiesību un brīvību ievērošanu. Šo tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama, tikai pamatojoties uz likumu un likumā noteiktajā kārtībā. Ikreiz, kad policijai nākas ierobežot personu tiesības un brīvības, policijas darbinieks sniedz tām paskaidrojumu, kurā pamato katru konkrēto ierobežojumu.(…)”

Saskaņā ar Satversmes 100.pantu ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi, pēc savas izvēles, iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus, bez iejaukšanās no valsts institūciju puses. Savukārt, ievērojot Satversmes 116.pantu, šīs tiesības var ierobežot tikai ar likumu, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību, nevis rīkotāja nodomam. (skatīties: Satversmes tiesas 1999.gada 6.jūlijā Spriedumu Lietā nr.04 – 02(99); 30.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumu lietā nr. SKA-172/2013.).

Publiskajās tiesībās darbojas princips “atļauts viss, kas ir noteikts ar likumiem”. Tas nozīmē: ja publiskās iestādes kompetences aktā ir noteikts, ka iestāde ir tiesīga ierobežot kādas privātās aktivitātes, tad iestādes rīcība ir pamatota. Ja nav noteikts, tad šāda rīcība nav pamatota, tātad ir nelikumīga. Privātajās tiesībās darbojas princips “atļauts ir viss, kas nav aizliegts”.

Saskaņā ar Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7.pantu nevienu nedrīkst atzīt par vainīgu noziegumā tādas darbības vai bezdarbības dēļ, kas, saskaņā ar izdarīšanas brīdī spēkā esošajiem valsts iekšējiem tiesību aktiem vai starptautiskajām tiesībām, nebija noziegums.

Diemžēl, (spriežu pēc esama man informācijai) daži policisti, prokurori, tiesneši, ierobežojot cilvēka tiesības vadās nevis pēc likuma un kārtība, kuru likums noteica, bet gan personiska uzskata. Tas izsauc diskusiju starp pilsoni un tiesībsargājošu struktūru pārstāvi, kuru pēc tam šīs struktūras kvalificē kā huligānismu. Tamlīdzīgs gadījums notika 2015.gada 17.jūnija Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūrā, kura atbrauca policija un aizturēja cilvēka pārkvalificējot diskusiju ar prokuroru par huligānismu.

Ar represīvu varu apveltītas amatpersonas neatļautam ar likumiem darbībām var būt stindzinošs efekts (chilling effect) uz cilvēktiesībām. Proti, pilsoniska valdības kontrole ir apgrūtināta, ja daļa no pilsoņiem baidās izmantot sava tādēļ, ka nevēlas pret sevi izsaukt, iespējams, drošības iestāžu nelikumīgu represijas. Tādēļ valsts amatpersonām ir pienākums darīt visu, lai pamattiesības būtu iespējams realizēt bez bailēm.

Papildinot Satversmi ar 8.nodaļu “Cilvēka pamattiesības”, likumdevējs ir noteicis valstī tādu vērtību sistēmu, kas cilvēka cieņas un brīvības aizsardzību atzīst par augstāko visu tiesību mērķi. No Satversmes 89.pantā noteiktā, ka “valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības”, izriet, ka cilvēka pamattiesības ir saistošas valsts varai jebkurā tās izpausmes formā. Pamattiesības darbojas nepastarpināti. To ierobežošana jebkādā jomā citādi kā vien Satversmē noteiktā kārtībā būtu pretrunā ar šo principu. Kā Satversmes tiesa jau ir secinājusi, (…) (2001.gada 19.decembra spriedums lietā nr.2001-05-03).

Interpretējot Informācijas atklātības likuma noteikumus Satversmes tiesa jau 1999.gadā atzinusi, ka tiesības iegūt informāciju ir neierobežotas, ciktāl likums nenosaka pretējo (sk.Latvijas Republikas Satversmes tiesas 1999.gada 6.jūnija spriedumu lietā Nr.04 – 02 (99)).

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32.panta otro daļu, Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

Latvijas KPL nesatur Fiziskai personai tiešu aizliegumu veikt videofiksēšanu kriminālprocesa laikā.

Nav tiesiska pamata uzskatīt, ka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumi konkrētajā gadījumā aizliegtu veikt videofiksēšanu, neskatoties uz to, ka, amatpersonas rīcības videoieraksts ir uzskatāms par personas datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2.panta 4.punkta izpratnē, taču, ja šīs darbības rezultātā netiek iegūta (apstrādāta) informācija, kuru aizsargā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantā garantētās tiesības uz personisko dzīvi, tad atsauce uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu nav pamatota. Bez tam, pēc minēto likuma 3.p.3.d. šis likums neattiecas uz personas datu apstrādi, ko fiziskās personas veic personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām.

Vārda brīvība (tās ietvaros tiesības brīvi iegūt informāciju) ir nozīmīga un būtiska starptautiska vērtība atbilstoši minētajām Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas normām, kā arī būtiska Satversmē garantēta nacionāla vērtība Latvijas Republikā, kas ir demokrātiska valsts.

Visbeidzot, kārtējo reizi vēlos paziņot, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi, ka valsts ar sankciju mehānismu vai citādi nedrīkst radīt cilvēkam bailes izmantot savu vārda brīvību vai citas cilvēktiesības. Eiropas cilvēktiesību tiesa vairakkārt atzinusi, ka bailes no sankcijām rada stindzinošu efektu uz cilvēktiesībām (chilling effect), kas Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē tiek atzīts par tiesību pārkāpumu (sk. 2009.gada 26.februāra sprieduma lietā Kudeshkina v. Russia 99.punktu).

Atbildēt

18.06.2015. 03:55

»

Nikolajs Buivids

Provocēt policiju uz likuma un cilvēka tiesību ieverošanu? Vilinoši skan, vai nav tiesa


„Pietiek jau ziņoja, ka pēc ilgas tiesāšanās pensionāram Nikolajam Buividam un viņa dēlam Sergejam tiesā ir izdevies gūt uzvaru pār policijas darbiniekiem, kuri bija izdomājuši, ka filmēšana administratīvā protokola sastādīšanas laikā esot atzīstama par... huligānismu. „

Nav saprotams, par kādu uzvaru Pietiek runā. Administratīvā lieta tika izbeigta uz pierādījumu trūkuma pamata gan no prokuratūras puses, gan apsūdzētā, kam to neprasīja. Tas tāds kompromiss.

Prokuratūra, kas pārrauga administratīvās lietas, izvēlējās lietu izbeigt. Ja Buividi uzskata, ka aizskartas viņu tiesības, viņi, savācot paši pierādījumus pret prokuratūru, policiju, var vērsties Administratīvajā tiesā (pašī tēlojot gan tiesu – APL prasa norādīt, ko iestāde nav darījusi pareizi, gan tēlojot prokurorus – uzturot apsūdzību pret policiju un prokuratūru) ar prasību atzīt administratīvās lietas uzsākšanu par prettiesisku, vienlaikus saskaņā ar APL prasībām prasīt kompensācijas – morālo un materiālo par nodarītajām ciešanām.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

„Policists paskaidrojis, ka tiekot pārkāpts Personu datu aizsardzības likums, gan neprecizējot, kurš īsti pants.”
Fizisko personu datu aizsardzības likums
2.pants.
datu subjekts — fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;
Prokuratūras darbinieki, pamanot, ka viņu telpās folmē, izsauca policiju, kas apsūdzēja Buividus kuligānismā, jo nevēlējās saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. pantu, lai gadījumā, ja šos ierakstus publicē, viņi tiktu publiski atpazīti. Tāpat nevēlējās paši sevi aizsargāt ar izmeklēšanas darbībām ierakstu publicēšanas gadījumā – prokuratūra jau tā ir noslogota, katram prokuroram „piespriests”mazākais 20-30 lietas, kurās apsūdzība un uzraudzība jāuztur ikdienā.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
„Pensionārs tomēr skaidrojis, ka šis likums skaidri un gaiši atļauj veikt video un audio ierakstus, ja tie netiek publicēti.”

Uz ko tad pensionārs konkrēti atsaucas? Uz kādu likumu un pantu?

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

„Buivids atkal aizturēts par filmēšanu prokuratūrā. Kā Pietiek informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciālists Toms Sadovskis, Buivids aizturēts prokuratūrā un ir sākta administratīvā lietvedība.

Sergejs Buivids prokuratūrā bija ieradies, lai saņemtu prokurora lēmumu par atzīšanu par apsūdzēto kādā krimināllietā, kuras būtību Pietiek pagaidām nav izdevies noskaidrot.”

Buivids nav sapratis, lieta tika izbeigta pierādījumu trūkuma dēļ, tagad prokuratūra, droši vien, ar tādiem būs nodrošinājusies.

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Buividu darbības pārāk atgādina L.Lapsas muļķošanos pie DP ēkas ar nestrādājošu videokameru.Neaizstāvu ne Buividus, ne prokuratūru, runa var būt tikai ar tiesībām. Buividiem pirmās administratīvās lietas izbeigšanas sakarā ir tiesības vērsties Administratīvajā tiesā, jo bija gan policija, gan prokuratūra pārsteigtas nesagatavotas – tā ir vienīgā uzvara, kas var turpināties Administratīvajā tiesā. Otras lietas uzsākšana pret Buividiem norāda uz Buividu provokatoru mērķiem, kuros nav runas par tiesībām vispār un iespējamās Administratīvās tiesas lietā šis apstāklis nerunātu par labu Bividiem – jo trīs tiesnešu sastāvs var viennozīmīgi lietu vērtēt kā tādu, ko pieteikuši provokatori.

Atbildēt

Janka

18.06.2015. 03:06

Es gribu filmēt kā Lapsa raksta savus rakstus un sazinās ar saviem "nopludinātājiem". Vai tad likums to aizliedz?

Atbildēt

nja

18.06.2015. 02:41

Līdz kam esam aizdzīvojušies ka tu kā parastais cilvēks vairs nēesi noteicējs savā zemē - visu valsti pārņemušas koruptīvas valdošās mafijas metostāzes.

Atbildēt

Lūdzu jums visa patiesība

18.06.2015. 02:38

Visa patiesība kas notiek smirdīgajā korupcijā un shēmošanās sliktošajā banānijā. Kliķes politmafija ir pārvērtusi šo valsti par represīvu orgānu ar mērķi apspiest tautu un nepieļaut ka tauta uzzin patiesību kas notiek visos tajos koruptīvajos kantoros....

Atbildēt

Nikolajs Buivids

18.06.2015. 02:35

»

Pensionāra Nikolaja Buivida un viņa dēla Sergeja Buivida izdarības p;ārāk tieši atgādina Lato Lapsas provokācijas pie DP ēkas


Provocēt policiju uz likuma un cilvēka tiesību ieverošanu? Vilinoši skan, vai nav tiesa?

Atbildēt

18.06.2015. 02:19

»

Fitck

LL. dara līdzīgu darbu kā A.Kaimiņš, tikai tas (Kaimiņs) rok dziļāk


Kaimiņš iekļuva Saeimā, jo potenciālajam vēlētājam par viņu, tostarp ārzemju latviešiem, ilgstoši un neatlaidīgi deklarēja, ka čurā stāvus.

Bez tam viņa elektorāts ir tas, kas gaidīja, ka Kaimiņš Saeimā izsitīs, stāvus čurājot, likumu, kas ļautu Latvijā legalizēt marihuānu.Lai arī Kaimiņš to var brīvi uzsmēķēt Saeimas tualetē, šo šovu atklājot Suņa būdā jo droši pie spirit pudeles.

Atbildēt

18.06.2015. 02:14

Pensionāra Nikolaja Buivida un viņa dēla Sergeja Buivida izdarības p;ārāk tieši atgādina Lato Lapsas provokācijas pie DP ēkas.

Atbildēt

Ēdelweiss

18.06.2015. 01:27

Nevienu jau sen tas vairs neuztrauc, jo visi jau sen tāpātās zin, ka Latviajas Republikā ir ieviests totalitārais valstiskās no\iedzības , genocīda un dzimtbūšanas 4.maija režīms ar tā šucmansiji-policejiski-bnaditiski-mafiozi-nacisitsi latvisko LR pilsoņu pārvaldes sistēmu... Arī man ar to ir nācies personīgi saskārties no tās saucamās Valats Policijas , kuru komandē kaut kads tur deģeneratolisimuss Kuzis, bet it īpasi no To RPP ZPisteļu šucmaņu varzas,kurus komandē oberštrutšucmanfj ures Agris Punculis un vina obersuparštrutfires šucmanis Lūkass.... Bet, tas jau tikai ir tās PSRS domāšanas mantojums iegūts no nNKVD, VDK un VČK noziedzneikiem, un, īpasi atbalstits tiek no sarkano fasistu-komunistu noziedzīga rezīma priekameitas komS(j)UČKAS Laimdotas Staujumas personīgi, ka jau tās politmafijas klanu kloakas Saeimas kliķes MK priekšasizsēdētajs...

Atbildēt

Nikolajs Buivids

17.06.2015. 20:32

»

atbalstu

Super - lai Pietiek.com reiz beidz melot un publicēt pasūtījuma rakstus. Nožēlojami


Kas nozīmē – „publicēt pasūtījuma rakstus”?

Informāciju „pietiek.com” iesniedzu es – Nikolajs Buivids - Latvijas Republikas parasts pilsonis, kurš izmanto savējās tiesības, kuri ir garantētas ar Satversmes 100.pantu un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantu, kuru ratificēja Saeima.

No pieminētajām normām izriet, ka –
Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības netraucēti saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no sabiedrisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām. Cenzūra ir aizliegta.

Bez tam Starptautiskajā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 19.pantā ir teikts -
„19. pants 1. Katram cilvēkam ir tiesības netraucēti pieturēties pie saviem uzskatiem. 2. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi izpaust savus uzskatus, šīs tiesības ietver brīvību meklēt, saņemt un izplatīt dažāda veida informāciju un idejas neatkarīgi no valstu robežām mutvārdos, rakstveidā, izmantojot presi vai mākslinieciskās izpausmes formas, vai citādā veidā pēc savas izvēles.”

Jums arī „pietiek.com” neaizliedz publicēt šeit savējos uzskatus bez kādas cenzūras, un kā es sapratu, arī bezmaksas.

Atbildēt

atbalstu

17.06.2015. 18:34

»

nevajag melot!

Tiesa nav atzinusi, ka filmēšana administratīvā protokola sastādīšanas laikā nav huligānisms...


Super - lai Pietiek.com reiz beidz melot un publicēt pasūtījuma rakstus. Nožēlojami!

Atbildēt

Fitck

17.06.2015. 17:47

LL. dara līdzīgu darbu kā A.Kaimiņš, tikai tas (Kaimiņs) rok dziļāk.
Tas ir - čurā labi nostabilizētā savējo skudrupūznī!
Kamiņs šo pūžņus papildus iznīcina.

Atbildēt

17.06.2015. 16:52

»

Nikolajs Buivids

"Tagad policijai ir iespējas labot visas tiesas norādītās nepilnības...


Es tā saprotu, ka šī ir jau cita lieta un rakstot protokolu šajā lietā policijai nav nekādu problēmu ņemt vērā iepriekšējā lietā pieļautās kļūdas.

Atbildēt

re

17.06.2015. 14:45

iepriekšējā sērija:

http://www.pietiek.com/raksti/tiesa_atzist_filmesana_policijas_iecirkni_protokola_sastadisanas_laika_nav_nekads_huliganisms/komentari

Atbildēt

Nikolajs Buivids

17.06.2015. 14:17

»

nevajag melot!

Tiesa nav atzinusi, ka filmēšana administratīvā protokola sastādīšanas laikā nav huligānisms...


"Tagad policijai ir iespējas labot visas tiesas norādītās nepilnības."

Tādas iespējas policijai jau nav, jo tiesas Spriedums jau stājas likumīga spēka.

Pasludināšanas datums - Nolēmums Tiesa, kurā taisīts nolēmums Tiesnesis, Spēkā esamība - 30.04.2015 Spriedums par lietas izbeigšanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Irēna Millere stājies spēkā 19.05.2015.

Skatities šeit, - http://www.tiesas.lv/e-pakalpojumi/tiesvedibas-gaita , ivadot numuru - 130028915.

Atbildēt

nu ja

17.06.2015. 14:12

»

nu nu

Iestāde var izmantot tikai tos pamatojumus, kuri norādīti administratīvajā aktā


Tikai šī ir jau cita lieta un tātad arī administratīvais akts ir cits!

Atbildēt

nu nu

17.06.2015. 13:31

Iestāde var izmantot tikai tos pamatojumus, kuri norādīti administratīvajā aktā.
Nekādas iespējas kaut ko izlabot pamatojumā likums neparedz.

Atbildēt

mazgudrais

17.06.2015. 12:56

»

nevajag melot!

Tiesa nav atzinusi, ka filmēšana administratīvā protokola sastādīšanas laikā nav huligānisms...


kā policija izlabos nepilnību - tiesību normas, kura aizliedz filmēšanu nenorādīšanu?

Atbildēt

a

17.06.2015. 12:06

varētu padomāt, ka huligānisms (tas, kurš vienā no tiesas instancēm neatzītais, pie tam - attiecībā uz vienu konkrētu "izstrādes figurantu" aktivitāti) ir vienīgais iespējamais likumpārkāpumu veids?

Atbildēt

nevajag melot!

17.06.2015. 11:44

Tiesa nav atzinusi, ka filmēšana administratīvā protokola sastādīšanas laikā nav huligānisms

Iepriekšējā lietā ir tikai pirmās instances spriedums un spriedumā konkrēti ierakstīts, ka tas pamatots uz to, ka policija nav iesniegusi pierādījumus par filmēšanu un protokolā nav minēti konkrētu likumu, noteikumu vai rīkojumu pārkāpumi.

Tagad policijai ir iespējas labot visas tiesas norādītās nepilnības.

Atbildēt

Lapas:    1   

Jūsu vārds:

Komentāra teksts:

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Sazvērestības teorijas – II daļa: kam tas ir izdevīgi?

FotoDaudzas sazvērestības teorijas un vienkārši manipulatīvas versijas par kādiem notikumiem sākas ar vārdiem – padomāsim, kam tas ir izdevīgi.
Lasīt visu...

21

Vai cilvēcei ir nepieciešami globāli satricinājumi (turpinājums)

Foto30. martā šajā portāla bija publicēts mans raksts ar identisku nosaukumu. Rakstā pieminēju to, ka Krievijā valdošā kliķe, kas faktiski ir kleptokrātiska struktūra, kurā valsts vara ir saplūdusi ar oligarhisko kapitālu, uzspiež savu “vērtību skalu” pārējai pasaulei, uzpērkot un korumpējot, kur vien tas iespējams. Lai tas neizliktos pēc tukšvārdības, kas dotu iespēju kremļa apmaksātiem troļļiem un vietējiem Latvijas valsts nīdējiem ķengāties, sniegšu konkrētus piemērus.
Lasīt visu...

pietiek_postit

Mēs nevaram, glābjot visus no Covid, pilnībā arī iznīcināt ekonomiku vai ļaut vairāk nomirt no citām slimībām

FotoViņķele paziņo, ka ārkārtas stāvokli, ļoti iespējams, vajadzēs pagarināt uz trīs mēnešiem. Jau iepatikās. Sen ierēdņiem nebūs bijis tik garš apmaksāts atvaļinājums. Bet tam ir sava loģika. Polittūrismā lidot nevar un nevarēs vēl labu laiku, nav taču ko citu darīt. Aptuveni tā tas izskatās, jo mētāties ar šādu kārtējo PR – ko tieši dod šodien? Tiek arī paziņots, ka valsts pārvalde netiks samazināta. Tā teikt - djeņeg ņet, no vi djeržitjes!
Lasīt visu...

18

Ziņa no DELFI komercdirektora Igora Mardera: pie mums jūs varat nopirkt vēl vairāk

FotoSimtiem tūkstošu cilvēku Latvijā ik dienu vēršas pie DELFI, lai iegūtu informāciju par pasauli, kas ir radikāli mainījusies un arvien turpina mainīties.
Lasīt visu...

15

Latvijas ceļu būves uzņēmumi ir vienots kartelis

FotoCeļu būves ekspertu vidū arvien ticamāka kļūst informācija, ka Latvijas uzņēmumu kartelis, kuru kūrē bijušais premjers, bet tagad ceļu būvnieku lobijs un bada dzeguze Andris Bērziņš, un kura dēļ mēs ik gadu pārmaksājam 15% par ceļu būvi, grasās darīt visu, lai apstādinātu Latvijas Valsts ceļu organizēto iepirkumu par valsts autoceļu asfaltēto segumu brauktuvju horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšanu 2020. – 2025.gadā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir pretendents, kas nostartēja ar ļoti labām un Eiropas tirgum atbilstošām cenām, kas labi ēdušos sliņķus var pabīdīt nost no siles.
Lasīt visu...

21

Vai cilvēcei ir nepieciešami globāli satricinājumi

FotoIespējams, ka”’ brīnums” notiek vismaz reizi katra cilvēka dzīvē, jautājums, vai spēj to piefiksēt. Ir novērots, ka subjekts, kas tikko izķepurojies no nopietnas ķezas, kur, loģiski spriežot, rezultātam vajadzēja būt citādam, aizdomājas un izvērtē savu dzīvi un vērtības. Bet tas parasti ilgst neilgi, un viss aiziet vecās sliedēs.
Lasīt visu...

3

Eiropas Komisija ir enerģiski rīkojusies, lai mazinātu vīrusa izraisīto triecienu ekonomikai un sabiedrībai kopumā

FotoDažādas epidēmijas ir vajājušas cilvēci jau kopš senatnes. Jaunā koronavīrusa pandēmija ir izplatījusies ļoti strauji, izraisot nopietnu sabiedrības veselības krīzi un satricinot Eiropas Savienības (ES) un pasaules valstu ekonomikas.
Lasīt visu...

21

Sazvērestības teorijas – I daļa

FotoKā izpētījis Robs Brotertons (Rob Brotherton) lieliskajā grāmatā “Suspicious minds. Why we believe conspiracy theories”, jau piektajā gadsimtā pirms mūsu ēras senās Romas oratoru runas bijušas pārpilnas ar sazvērestības teorijām. Vēlākos laikos, kad imperatoru, monarhu un baznīcas vara bija stipra, jebkādas izmaiņas bija iespējamas, vienīgi izmantojot sazvērestības pret šīm varām, un šādas sazvērestības – gan veiksmīgas, gan neveiksmīgas – nebija retums tāpat kā slepenas organizācijas. Tas savukārt leģitimizēja un piešķīra ticamību tam, ja pie varas esošie atklāja un nežēlīgi izrēķinājās ar sazvērniekiem, pat ja tie tādi nebija. 
Lasīt visu...

21

Vīrusa antropoloģiskās perspektīvas

FotoDiskurss par vīrusa antropoloģiskajām perspektīvām ir teksts vai runa (diskurss) par vīrusa un tajā skaitā koronvīrusa iespējām palīdzēt cilvēkiem. Skan absurdi, taču tādas iespējas pastāv. Īpaši tad, ja vīruss ir izraisījis pandēmiju. Arī koronvīruss ir izraisījis pandēmiju. Tā tāpat kā jebkura cita pandēmija var atstāt pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

COVID – 19 ne tikai ņem, bet arī dod jaunu impulsu izaugsmei

Pašlaik visa pasaule dzīvo zem COVID – 19 zīmes. Varētu pat teikt, ka pārējie...

Foto

Cienot savu valsti un atbalstot pašmāju ražotājus, pērkam vietējo

Ārkārtas situācijā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina iegādāties Latvijas lauksaimnieku ražoto produkciju. Lauksaimniecības nozare ir tā,...

Foto

Dezertieri un tautas marodieri

Ekstremālos apstākļos vienmēr uzskatāmi atsedzas tautas kolektīvais portrets un atsevišķu indivīdu portrets. Vienmēr uzskatāmi atsedzas gan labās īpašības, gan sliktās īpašības. Tā...

Foto

Dzīvesziņa

Latvijas zinātniece, praktiskās vēža viroterapijas pamatlicēja, zāļu Rigvir autore Aina Muceniece dzimusi 1924.gada 23.martā Rīgas rajona Rumbulā Stinkuļu mājās – mazā zvejnieku mājiņā Daugavas krastā. Stinkulis bija...

Foto

Pēc mediķu algu palielināšanas priekšlikuma izgāšanas arī mēs mēģināsim izlikties, ka atbalstām mediķu algu palielināšanu

Nacionālā apvienība šodien koalīcijas Sadarbības sanāksmes sēdē rosinās izskatīt priekšlikumu par...

Foto

Divu meļu strīdā uzvarēs lielākais melis

Ko mums māca pēdējā laika valdošās koalīcijas un valdības uzvedība pēc COVID19 draudu parādīšanās Latvijā. Mums acīmredzami vada veidojums –...

Foto

Vīruss skar visas nozares, tāpēc noteikt atbalstāmās nozares ir bezjēdzīgi

Lielākā Latvijas uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), izskatot likumprojektu Par valsts apdraudējuma un...

Foto

Veselības ministrija necenšas meklēt labākos PVO ieteikumu īstenošanas risinājumus

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) ir aicinājusi Ministru prezidentu steidzami sasaukt Nacionālās trīspusējās sadarbības...

Foto

Vīrusa dievi un vīrusa misija planetārās depresijas priekšvakarā

Apstiprinājies sākotnējais secinājums. Proti, pandēmijas analītikā aizraujošs darbs ir ne tikai infektologiem, virusologiem, epidemiologiem, politiķiem, žurnālistiem, bet visaizraujošākais...

Foto

Par banku bezatbildību pret darbiniekiem

Strādāju ļoti lielas bankas filiālē (kura atrodas pilsētā ārpus Rīgas). Konkrētu bankas nosaukumu un filiāli atklāt nevaru, lai nezaudētu darbu....

Foto

Pirmais slēdziens par "Swedbank" divkosīgo biznesu, iespējams, lielākās nepatikšanas saistībā ar naudas atmazgāšanu vēl ir priekšā

Ceturtdien Zviedrijas Finanšu inspekcija uzlika Swedbank 4 miljardu kronu (aptuveni 360 miljonu...

Foto

Nra.lv patīk sabiezināt krāsas, bet arī Ģenerālprokuratūra ir izdarījusi visu, lai nāktos apšaubīt tās spēju ievērot likumus

2020.gada 19.martā portālā nra.lv publiskota ziņa “Iepirkuma skandāls Ģenerālprokuratūrā”.1 Šī ziņu portāla...

Foto

Pasaka par laiku, kas sekos pēc COVID-19 apkarošanas...

1) Rungainis steigšus pērk lauku māju ar zemi, zirgu un arklu, stāda kartupeļus, nokrītas svarā 5 reizes. Uzceļ...

Foto

Vīruss kā daudzpakāpju mistifikācija un globālais teātris

Savelkot visus galus vēlreiz kopā, kāpēc ir iedarbināta šī masu histērija un kas aiz tās stāv, izdalīsim divus tās...

Foto

Ušakovs „Delfiem” naudu vairs nedod, tagad dodiet jūs visi

Pašlaik Latvijas valdība ir paziņojusi par atbalstu uzņēmējiem krīzes laikā. Izskanējis solījums atvēlēt miljardu eiro, lai mazinātu...

Foto

Valdības izsludinātais ārkārtas stāvoklis ir novēlots un joprojām pietiekami nekonsekvents

Nacionālā savienība „Taisnīgums” aicina valdību spert izlēmīgus soļus sērgas izplatīšanās neitralizēšanā un ierobežojumu skarto cilvēku iztikas...

Foto

Krievija jau neoficiāli ir tikusi pie cara, bet nafta to var nomest

Kļūdīties ir cilvēcīgi, un visnotaļ normāla lieta, ka kļūdas tiek atzītas. Kādu laiku atpakaļ...

Foto

Es joprojām esmu miljons reižu gudrāks par premjeru, un šie ir mani ieteikumi

Mans uzdevums ir analizēt dažādus scenārijus vai dažādas pieejas. Rakstīt, piedāvāt, lai kāds...

Foto

L(PS)R

Cilvēks ir interesants radījums, tam piemīt tieksme savās neveiksmēs un ciešanās vainot citus, bet pat nelielus sasniegumus piedēvēt sev, kaut labākajā gadījumā šiem notikumiem ir...

Foto

Vīruss, vadāmais haoss un sociuma idelooģiskās sensitivitātes pandēmija

Koronavīrusa “SARS-CoV-2” un tā izraisītās slimības “Covid-19” ārprātīgā publicitāte, iespējams, ir vadāmā haosa tehnoloģiju milzīgs panākums. Vadāmais haoss ir informatīvi...

Foto

Valsts saka, ka mēs esot gatavi, bet...

Draugi, izlasiet manu stāstu un uztveriet nopietni COVID-19! Valsts saka, ka mēs esot gatavi, bet vai tiešām?!!...

Foto

Plāns valdības rīcībai uzņēmumu un ekonomikas atbalstam

Ņemot vērā vīrusa SARS-CoV-2 un tā izraisītās slimības COVID-19 straujo izplatību pasaulē, Jaunie konservatīvie uzstāj uz izlēmīgu valdības rīcību...

Foto

Pašvaldību savienība aicina Pūci nekavējoties iesaistīt pašvaldības jaunā pašvaldību likuma izstrādē

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valde aicina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci nekavējoties...

Foto

Turcija veic “lāča pakalpojumu" Krievijai

Turcija ir Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (turpmāk – NATO) dalībvalsts jau no 1952. gada. Taču pēdējā laikā aktualizējas jautājums, kurā pusē Turcija...