Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esmu guvusi apliecinājumu tam, ka Latvijas ideālistu un taisnības cīnītāju radīto partiju “Likums un Kārtība” ar vēlāko nosaukumu “Katram un Katrai” šobrīd mēģina piesavināties sveši spēki. Tikai tā var izskaidrot valdes locekļu “viltīgo gājienu”, mēģinot reģistrēt Uzņēmumu reģistrā tādus statūtu grozījumus, par kuriem pat netika piedāvāts balsot  pārstāvju sapulcē 2023.gada 26.martā. 

Partijas valde vēlējās noteikt, ka turpmāk tā varēs pati lemt par partijas dalību partiju apvienībās. Partijas pārstāvju sapulcē biedriem tika paziņots tikai par to, ka statūtu grozījumi ir vajadzīgi partijas nosaukuma maiņai, nekādi citi grozījumi biedriem netika pieteikti. Tas nozīmē, ka Agrim Freifaltam, Raimondam Lazdiņam, Solvitai Zvidriņai, Katrīnai Killai un citiem valdes locekļiem bija vēlme noslēpt no publicitātes savu nodomu pa kluso pievienot mūsu partiju kādam citam politiskam spēkam – loģiski, ka, apvienojot partijas un radot kopīgu partijas apvienības valdi ar, piemēram, Aināru Šleseru, mūsu politiskais spēks kļūtu par viņa partijas piedēkli, turklāt ar valsts finansējumu. Par laimi šādi statūtu grozījumi nav atļauti ar likumu – uz to ir norādījis Uzņēmumu reģistrs, atsakoties reģistrēt valdes locekļu sagatavotos dokumentus.

Otrs Uzņēmumu reģistra konstatētais pārkāpums arī ir ievērības cienīgs: neskatoties uz to, ka pārstāvji kongresā nobalsoja par 9 valdes locekļiem, kuru sastāvā biju arī es – Karina Sprūde, mani partijas kolēģi no valdes reģistram iesniedza informāciju tikai par 8 valdes locekļiem un mana apliecinājuma, kuru es parakstīju, starp dokumentiem nav. Tas nozīmē, ka valde ir mēģinājusi iesniegt Uzņēmumu reģistram pārstāvju sapulces protokola viltojumu, sniedzot nepatiesas ziņas valsts iestādei.

Mūsu partija tika dibināta aizliegumu un komandantstundu laikā – kad partijas dibinātāji mēroja kilometrus, lai tiktu līdz notāram, starp viņiem nebija ne Raimonda Lazdiņa, ne Solvitas Zvidriņas, nedz saimnieku oligarhu. Ieraugot to, ka mūsu degsme, mūsu idejas un ideāli tomēr ir izauguši par lielu spēku, viņi sāka iznīcināt to no iekšienes, pazemojot biedrus un bez paskaidrojumiem slēdzot ārā no partijas tās dibinātājus. Partijas jaunais darbības virziens esot – kļūt par “Trojas” zirgu valdības iekšpusē. Kā gan tas būtu iespējams? Tikai un vienīgi, kļūstot par donoru kādai no Saeimā ievēlētajām partijām, kura veido vai vēl tikai veidos valdību.

Ikdienā nodarbojoties ar intrigām, ar draudiem, ar šantāžu, viņi sāka pamazām okupēt mūsu partiju un nu jau jūtas tajā kā saimnieki. Viņiem vairs nav vajadzīgi partijas dibinātāji, viņiem ir vajadzīga mūsu izveidotā un izauklētā partija kā juridiska vienība, kuru var izmantot, pārdot, pievienot un visādi citādi izrīkoties pēc patikas. Neskatoties uz to, ka no manis kā no valdes locekles tiek slēpti partijas noslēgtie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un darbiniekiem, manā rīcībā tomēr ir nonākusi informācija par iespējamiem pārkāpumiem valsts finansējuma izlietošanas kārtībā, un šodien esmu vērsusies KNAB ar lūgumu pārbaudīt informāciju un novērst nodokļu maksātāju līdzekļu ekonomiski nepamatotu izsaimniekošanu. Ja apstiprināsies informācija par to, ka no partijas kases tiek “izcelta” nauda, partija zaudēs valsts finansējumu līdzīgi, kā tas notika ar Artusa Kaimiņa “shēmām”, – un tas būs tikai pareizi un taisnīgi! No šiem piemēriem var redzēt – valsts finansējums vēl vairāk degradē negodīgus cilvēkus.

Es aicinu partijas biedrus, partijas dibinātājus nepadoties un nebaidīties, bet sākt cīnīties par savu partiju! Es vācu biedru parakstus ārkārtas kongresam, kurā mēs sauksim pie atbildības tos, kas nelietīgi izmanto cilvēku cerības uz labāku Latviju.

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703

e-pasts: [email protected], www.ur.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā 14.04.2023.  Nr. 10-10/31058

Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI",

vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013,

Bruņinieku iela 12 - 28, Rīga, LV-1001

Par izmaiņu ierakstīšanas politisko partiju reģistrā atlikšanu

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre Lilita Strode, izskatot saņemtos dokumentus, konstatēja un secināja:

1. 05.04.2023. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013 (turpmāk – Partija), pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņu ierakstīšanu politisko partiju reģistrā.

2. Partijas dokumentos tika konstatēti trūkumi, kas novēršami šajā lēmumā norādītajā termiņā:

2.1. Pieteikumam par izmaiņu reģistrēšanu (P3 veidlapa, turpmāk – Pieteikums) pievienots Partijas 26.03.2023. Kopsapulces/pārstāvju sapulces protokols (turpmāk – Protokols), kurā norādīts uz Kopsapulces darba kārtību, Kopsapulces sasaukšanas kārtību, Kopsapulces kvorumu, Kopsapulces lēmumiem un balsojumiem Kopsapulcē.

Atbilstoši Partijas statūtu 6.2 punktam, Kopsapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija, savukārt statūtu 6.3.punktā noteikts, ka Kopsapulces pienākumus pilnā apjomā var pildīt arī no biedru kopskaita ievēlēta Pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.

Tādējādi kopsapulces kompetencē esošo jautājumu izlemšanai valde tiesīga sasaukt gan biedru Kopsapulci, gan Pārstāvju sapulci. Ne Politisko partiju likums, ne Partijas statūti neparedz institūciju – Kopsapulci/pārstāvju sapulci. Ja biedru sapulce tiek organizēta Kopsapulces formā, tad tās kvorumu nosaka, ņemot vērā kopējā biedru skaita, savukārt, ja sapulce tiek organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad kvorumu nosaka pēc to pārstāvju skaita, līdz ar to Protokolā skaidri un nepārprotami nosakāms, kādā formā sapulcē tiek organizēta. Ja tā ir organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad piesakot izmaiņas statūtos un valdes sastāvā, Pieteikumam pievienojams Partijas Pārstāvju sapulces protokols vai tā izraksts un tajā jāatspoguļo Pārstāvju sapulces sasaukšanas kārtība, tās darba kārtība, kvorums, Pārstāvju sapulces lēmumi un pārstāvju balsojums

Pretēji augstāk norādītajam, attiecībā uz pārstāvju sapulci Protokolā lietots  jēdziens Kopsapulce, līdz ar to minētais dokuments satur pretrunīgu informāciju par institūciju, kuras sapulce ir notikusi 26.03.2023.

2.2. Saskaņā ar Politisko partiju likuma 33.panta piekto daļu jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu. Šā likuma 37.panta 4.1 daļā noteikts ziņu apjoms, kas norādāms biedru sapulces protokolā. Saskaņā ar tās 2. un 4.punktu protokolā cita starp norāda institūciju (personu), kas sasauca sapulci, laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu;

Partijas Protokolā nav norādīts. Kas ir sasaucis sapulci, kā arī datums, kad biedriem paziņots par sapulci un paziņošanas veids. Protokolā ir tikai norāde uz statūtos noteikto kārtību, taču nenorādot konkrēti veidu, kā tika biedriem paziņots par konkrēto - 26.03.2023. biedru sapulci.

Tāpat Protokolā nav norādīts balsojums par sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Minētā norādīšanu biedru sapulces protokolā nosaka   Biedrību un nodibinājumu likumu. 37.panta 4.1 daļas 9.punkts.

2.3.Saskaņā ar Protokola 7.punktu sapulce ir nobalsojusi par jaunas valdes 9 locekļu sastāvā ievēlēšanu, taču ierakstīšanai politisko partiju reģistrā pieteikti tikai 8 valdes locekļi, līdz ar to Partija nav ievērojusi Politisko partiju likuma 19.panta 2.1 daļu, atbilstoši kurai valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu un katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli.

Partija ierakstīšanai politisko partiju reģistrā nav pieteikusi 26.03.2023. sapulcē valdē ievēlēto valdes locekli  K.Sprūdi, tāpat Pieteikumam nav pievienots biedru sapulces lēmums par minētās personas atsaukšanu no valdes locekļa amata vai personas paziņojumu par amata atstāšanu, kas būtu par pamatu nepieteikt minēto personu ierakstīšanai politisko partiju reģistrā. 

2.4. Partijas statūtu jaunās redakcijas 6.17.13. punkts, kas paredz, ka valdes kompetencē ir lemšana par partijas dalību partiju apvienībās, ir pretrunā ar Politisko partiju likuma 33.panta trešās daļas 5.puktu, saskaņā ar kuru  lēmuma pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā ir biedru sapulces kompetencē. Ņemot vērā, ka lēmuma pieņemšana par dalību partiju apvienībās attiecināma arī uz partiju apvienības dibināšanu, šāda lēmuma pieņemšanas var būt tikai biedru sapulces kompetencē.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 2.10 pantu, 2.14 pantu, 18.1 panta ceturto daļu un 18.5 pantu un Politisko partiju likuma 20. panta trešo daļu,

nolēma:

1) Atlikt ieraksta izdarīšanu par politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013, izmaiņām politisko partiju reģistrā.

2) Noteikt termiņu trūkumu novēršanai - 13.07.2023. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, valsts nodeva maksājama atkārtoti.

Šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 14. aprīlī.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.

Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre L.Strode

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...