Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas 14.08.2012. noteikumu Nr.26-not “Karavīru atvaļināšanas no profesionālā dienesta noteikumi” 17.1., 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktiem, iesniedzu Jums ziņojumu, lai izbeigtu profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa, pusēm par to vienojoties XXX. Apņemos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nokārtot visas saistības ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS).

Sākotnēji ziņojums par atvaļināšanos no profesionālā dienesta (pielikumā) netika adresēts Jums, jo man tika sniegta neprecīza informācija par amatpersonu, kurai tas jāiesniedz. Informēt NBS vadību par situāciju, kuru tā ir apzināti veidojusi/pieļāvusi, uzskatīju par bezjēdzīgu, tādēļ pievienotajā ziņojumā nav norādīta informācija, kura minēta šajā ziņojumā.

Vēlos uzskaitīt vairākus papildu iemeslus, kas mani motivēja iesniegt šo ziņojumu. Daļai no sniegtās informācijas ir arī dokumentāri pierādījumi, bet mana pieredze liecina, ka aizsardzības resorā tos neviens objektīvi neizskatīs, tāpēc atsauces nav norādītas (pēc Jūsu pieprasījuma esmu gatavs sniegt šo informāciju, bet tikai Jums un bez NBS pārstāvju klātbūtnes).

Mana izpratne par militāro dienestu nav savienojama ar tādu komandieru (priekšnieku) rīcību, kuri:

- kopā ar padotajiem lieto alkoholu un pretojas Militārās policijas karavīru likumīgajām prasībām to pārtraukt, bet tas netraucē tiem draudēt karavīru tiešajam priekšniekam ar atstādināšanu no amata par normatīvajiem aktiem atbilstošu prasību izvirzīšanu padotajam personālam;

- ikgadējās izvērtēšanas pārrunu laikā var draudēt “izmest nah…j ārā no dienesta” par precizējoša jautājuma uzdošanu;

- ignorē elementāro karavīra formas tērpa valkāšanas kārtību, bet tajā pat laikā par savas pavēles neizpildīšanu atvaļina no dienesta;

- pieļauj, ka karavīra izvērtēšanu (subjektīvu vērtējumu), kuru veica persona, par kuras iespējamajām prettiesiskajām darbībām izvērtējamais iepriekš ir ziņojis vienības komandierim, uzskata par objektīvu un ņem par pamatu karavīra turpmākās karjeras plānošanai;

- nespēj organizēt pasākumus, lai karavīra Vērtēšanas veidlapā beidzot tiktu iekļauts ari karavīra šaušanas ar dienesta ieroci prasmju novērtējums, kā arī veikt pasākumus, lai izvērtēšana procesu padarītu efektīvu un pašreizējai situācijai atbilstošu;

- atļauj ar šaujamieročiem apbruņot karavīrus, kuri nespēj “trāpīt mērķī”, un pat norīko tos veikt objekta apsardzi, kas atrodas biezi apdzīvotā apvidū;

- pieļauj, ka dienestu turpina karavīri, kuri ilgstoši nespēj nokārtot fiziskās sagatavotība pārbaudes, un kuru veselības kapacitāte neatbilst ieņemamajiem amatiem;

- uz karjeras kursiem apzināti norīko karavīrus, kuri neatbilst normatīvajos akto noteiktajām prasībām;

- norīko karavīrus mācībām karjeras kursos, bet augstākas dienesta pakāpes amatos ieceļ karavīrus bez atbilstošas izglītības;

- atbalsta projektus par sporta centra uzbūvi, kas izmaksā miljoniem eiro, bet nespēj nodrošināt karavīra sporta tērpu komplektu iegādi, kas karavīriem pienākas atbilstoši apgādes normām;

- ievieš un liek valkāt jauna parauga karavīra kaujas formas tērpu, bet nevar nodrošināt savlaicīgu formas tērpam nepieciešamo uzšuvju (u.c. sastāvdaļu) izgatavošanu un izsniegšanu personālsastāvam;

- neizrāda nekādu ieinteresētību objektīvi izskatīt karavīru dienesta sūdzības vai citu informāciju par problēmām NBS;

- atbalsta personāla karjeras plānošanas sistēmu, kurā karavīra iecelšana amatā/rotācija un līguma par profesionālo dienestu pagarināšana tiek veikta, balstoties uz NBS vadības simpātijām, nevis karavīra militāro izglītību, iepriekšējo pieredzi un spējām;

- kuri nespēj nodrošināt efektīvu NBS bruņojuma uzskaites organizāciju;

- kuru organizēto militāro mācību biežums būtiski pārsniedz padotā personāla spējas, kas noved pie iepriekš pieļauto kļūdu sistemātiskas atkārtošanas un veicina personāla psiholoģisku “izdegšanu”;

- kuri uzskata, ka pienākumi ir tikai padotajiem, un aizmirst, ka pašiem ir jāievēro vienlīdzības princips, kā arī jābūt paraugam padotajiem ētisko normu un disciplīnas ievērošanā.

Mani novērojumi liecina, ka komandieru (priekšnieku) karjeras izaugsme, kuri pieļāvuši šādu rīcību, turpinās bez ierobežojumiem. Tas liek man izdarīt secinājumus, ka AM un NBS šādu situāciju atzīst par pieņemamu un atbilstošu valsts aizsardzības politikas prasībām, kas savukārt komandieriem (priekšniekiem) rada pārliecību par to nesodāmību un veicina visatļautību.

Uzskatu, ka aizsardzības resorā ir apzināti radīta situācija, kas vērsta uz sistēmā konstatēto problēmu ignorēšanu un/vai to apzinātu slēpšanu. Manuprāt, tas liecina par sistēmas degradāciju, jo ilgstoši nespēju saskatīt to, ka kāds būtu ieinteresēts veikt mērķtiecīgas aktivitātes, lai mainītu šo situāciju.

NBS apzināti veicina konformisma izplatību, jo jebkurš karavīrs, kurš atļausies izteikt viedokli, kas nesakrīt ar komandiera (priekšnieka) viedokli un atļausies cīnīties par savu tiesību aizstāvību - automātiski zaudēs karjeras izaugsmes perspektīvas un nokļūs “melnajā sarakstā”.

Karavīru vidē NBS jau tiek dēvēts par “ģimenes uzņēmumu”, jo, pildot dienesta pienākumus, ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai neviļus neaizvainotu kāda komandiera (priekšnieka) sievu, mīļāko, draugu vai citu labu paziņu (kuru ir ļoti daudz) u.tml., kas var ietekmēt turpmākā dienesta gailu.

Militārās parādes, patriotiskas frāzes un citas publicitātes aktivitātes, kas vērstas, lai sabiedrībai radītu ilūziju par augsto disciplīnas un kaujas gatavības līmeni NBS, var veicināt atsevišķu indivīdu politisko un/vai militāro karjeru, nevis sekmēt NBS reālo spēju attīstību. Iespējams, ka tas darīts ar nodomu, jo “nezināšana ir spēks”.

Patieso situāciju par NBS notiekošo sabiedrība tāpat neuzzinās, jo datiem par konstatētajām problēmām/pārkāpumiem tiks piemērots vismaz ierobežotas pieejamības informācijas statuss, kuru nepieciešamības gadījumā pagarinās vismaz līdz brīdim, kamēr vadošās amatpersonas ieņems savus amatus (vai ilgāk).

Karavīru tiesības informēt sabiedrību par problēmām NBS ir strikti ierobežotas ar NBS vadības rīkojuma dokumentiem. Gadījumā, ja informācija par kādām problēmām NBS tomēr kļūs zināma sabiedrībai, tad AM/NBS amatpersonu komentāri, kā vienmēr, būs ļoti vispārīgi un izvairīgi.

Pēc manām domām, tieši informācijas trūkums par notiekošo NBS arī ir tas patiesais augstā sabiedrības uzticības reitinga pamats. Kādas sekas var būt bruņoto spēku glorificēšanai bez faktiska pamata, uzskatāmi nodemonstrēja Krievijas agresija Ukrainā, kad atklājās Krievijas bruņoto spēku patiesās kaujas spējas!

Laužot līgumu par profesionālo dienestu, es būtiski zaudēšu iespējamās izdienas pensijas apmēru un sociālās garantijas. Man būs arī jāatmaksā atlikusī mācību maksas summa, tomēr atalgojums un plašais sociālo garantiju klāsts nevar kompensēt manu iekšējo pārliecību par notiekošo NBS. Pieļauju, tas izklausīsies neticami, bet finansiālie labumi un sociālās garantijas nebija noteicošais faktors manai izvēlei kļūt par karavīru, tas bija mans aicinājums, uz kuru es mērķtiecīgi gāju.

Lūdzu informēt mani par šī ziņojuma saņemšanu, jo man ir pamatotas šaubas, ka NBS Apvienotā štāba Personāla departaments (J-l) Jums nosūtīs manai atvaļināšanai nepieciešamo informāciju, norādot atvaļināšanas iemeslus tādā formātā, kādā tic atspoguļoti šajā ziņojumā. Pieredze liecina, ka NBS informāciju augstākstāvošajiem nodod tikai tādā saturā, kas ir izdevīgs komandieriem (priekšniekiem) un karavīra viedoklis vispār netiek uzklausīts, vai arī interpretēts vadībai izdevīgā manierē.

Gadījumā, ja Jums sniegs informāciju, ka, piemēram, man nav manai dienesta pakāpei atbilstošās civilās un militārās izglītības, mana veselības kapacitāte neatbilst amatam nepieciešamajai, mans fiziskās sagatavotības pārbaudes rezultāts ir “vāji" (nesekmīgs), es nespēju “trāpīt mērķī” ar man piesaistītajiem dienesta ieročiem, man ir liegta pieeja valsts noslēpumam vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas/Eiropas Savienības klasificētajai informācijai, ka dienesta laikā NBS esmu saukts pie disciplinārās atbildības vai pret mani uzsākts kriminālprocess (kriminālprocesa uzsākšana NBS ir “populārs” iemesls atvaļināšanās ziņojuma iesniegšanai) - tie būs meli.

Situācijā, ja šī ziņojuma saņemšanas apstiprinājums netiks saņemts, tad to personīgi nosūtīšu Jūsu birojam. Uzskatu, ka jebkāda rīcība no NBS amatpersonu puses liegt iesniegt šo ziņojumu ir pretlikumīga.

Man nav ne mazāko ilūziju, ka šis ziņojums, kaut ko izmainīs aizsardzības sistēmā, jo tā ir ilgstoši un mērķtiecīgi veidota par to, kas tā tagad ir. Sistēmai ir vienkāršāk atbrīvoties no “nevēlama" karavīra (vēlams, demonstratīvi, lai citiem būtu brīdinājums nedarīt “līdzīgas muļķības"), nevis mainīt tās būtību. Lai mainītu sistēmu, ir jābūt gatavam atzīt problēmas un pieņemt nepopulārus lēmumus, kas viennozīmīgi radīs nelabvēļu skaita pieaugumu, kuriem var būt reālas iespējas “pabojāt” turpmāko (militārās vai politiskās) karjeras izaugsmi. Prognozēju, ka lielā steigā (tātad pavirši) veidotais Valsts aizsardzības dienests parādīs daudzas aizsardzības sistēmas problēmas, jo “īlenu maisā nenoslēpsi”! Jebkurā gadījumā es centos pateikt to, ko Jūs nekad nedzirdēsiet no NBS vadības puses.

Apzinos, ka šī informācija “nesoļo vienā ierindā” ar Jūsu publiskajiem paziņojumiem par Aizsardzības nozares sasniegumiem Jūsu vadības laikā, tomēr priekšvēlēšanu kampaņas laikā Jūs arī pavēstījāt, ka neatbalstāt populismu, panākumu pierakstīšanu sev un kļūdu novelšanu citiem. Iespējams, ka man vēl būs iespēja pārliecināties par Jūsu darbu atbilstību vārdiem.

* Ziņojums ir ticis iesniegts nu jau bijušajam aizsardzības ministram Artim Pabrikam pagājušā gada rudenī

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...