Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kā tieši izpaudās plaģiāts, kura dēļ Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dome, kuras 29 locekļu vidū lielākā daļa ir tiesību zinātņu doktori un profesori, pieņēmusi lēmumu anulēt bakalaura grādu prokuroram Uldim Cinkmanim (attēlā)? Vai tiešām runa ir tikai par sīku „nošpikošanu” – vai tomēr par apjomīgu zādzību un krāpšanos? Pietiek šodien publicē apjomīgu dokumentu, kurā detalizēti aprakstīts plaģiāts prokurora bakalaura un arī maģistra darbā (par to dome savu slēdzienu joprojām nav devusi) un kas jau kopš pagājušā gada oktobra ir bijis Jura Stukāna vadītās LR Ģenerālprokuratūras rīcībā, tai visu šo laiku ciešot klusu un faktiski „piesedzot savējo”.

[1] NEGODPRĀTĪGA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVĒŠANA

Uldis Cinkmanis bakalaura darba “Valsts probācijas dienesta uzraudzība pār nosacīti notiesātajām personām” rakstīšanai izmantojis aptuveni 16 fiksētus plaģiāta avotus, kuri interneta vidē izvietoti pirms sava diplomdarba iesniegšanas, - galvenokārt bagātīgi kompilējot citu autoru sarakstītos darbus, kuri izvietoti un nopērkami mājaslapā www.atlants.lv, kā arī rakstus no www.juristavards.lv, tādējādi veidojot kompilāciju no dažādiem citu autoru darbiem, kas rakstīti par saistītām tēmām, tā vietā, lai uzrakstītu oriģinālu darbu.

Plaši izmantotie www.atlants.lv citu autoru darbi lietoti pilnīgi bez atsaucēm, bet www.juristavards.lv publikāciju teksti avoti dažviet norādīti ar precīzām atsaucēm, taču citās vietās teksta fragmenti no tiem pašiem avoti pārfrāzēti, lai uzdotu tos par savu oriģinālu tekstu.

Konstatētās plaģiāta pazīmes ir apkopotas klāt pievienotā diplomdarba analīzes faila komentāru sadaļā, tos numurējot. Uz doto brīdi failā ir izvietoti 236 komentāri, taču to skaits var pieaugt, ņemot vērā to, ka vairāki bakalaura darba teksta fragmenti gan saturiski, gan vizuāli atšķirīga noformējuma dēļ liecina par plaģiātu, taču to avots vēl nav noskaidrots.

Diplomdarbs kopumā (ieskaitot titullapu, satura rādītāju un literatūras sarakstu) sastāv no 15 067 vārdiem, taču pēc diplomdarba padziļinātas analīzes, tikai 17 teksta fragmentiem (sastāv no 1072 vārdiem) nav izdevies noskaidrot plaģiāta avotu, kaut arī ir acīmredzami, ka atsevišķi no šiem fragmenti arī nav plaģiāta autora rakstīti (skat., piem. komentārus Nr. 97, Nr. 165, Nr. 203 - 205, Nr. 224).

No minētā izriet, ka Ulda Cinkmaņa nosacīti oriģināls teksts (tāds, kam nav izdevies atrast avotu) ir mazāk par 10 %, respektīvi, vairāk kā 90 % no diplomdarba teksta ir plaģiāts (kompilācija).

Diplomdarbā viscaur kopēti lieli fragmenti no citiem tekstiem (viena vai vairākas rindkopas vai to daļas) bez atsaucēm, - viens pret vienu ar plaģiāta avotiem (skat., piem., komentārus Nr. 85, Nr. 98, Nr. 195), un pat ar 307 vienādiem vārdiem pēc kārtas (skat. komentārus Nr. 15, 17, 18, 19, 22).

Pārkopējot vairākas rindkopas no plaģiāta avota, plaģiāta autors ne vien pārkopējis tekstu vārds vārdā, bet gan saglabājis arī identiskas atsauces šīm teksta daļām (skat., piem., komentārus Nr. 16, Nr. 21,  Nr. 225).

 Visizteiktākā plaģiāta pazīme konstatējama aplūkojot diplomdarba otro nodaļu [Probācijas regulējums Starptautisko tiesību aktos], kurā ir primitīvi pārkopēts pilnīgi viss nodaļas teksts vārds vārdā, - 760 vārdu garumā no plaģiāta avota, tai skaitā, norādot identiskas atsauces (skat. komentārus Nr. 57 – 69).

Turklāt, būtiski pieminēt, ka šīs nodaļas teksts ņemts no mājaslapā www.atlants.lv, publicēta diplomdarba “Probācijas nozīme soda noteikšanā un izpildē”, ko ievietojusi persona ar lietotājvārdu “Viktorija Šumska”. Viktorija Šumska arī ir prokurore.

Apzināti pieļauta plaģiāta veidošanu nešaubāmi apstiprina arī fakts, ka pārkopējot tekstu, ir tikušas pārkopētas arī jau plaģiāta avotā pieļautās rakstiskās kļūdas (skat., piem., komentārus Nr. 104, Nr. 112, Nr. 135). Tāpat arī neapdomātas teksta kopēšanas dēļ, vairākas reizes viens un tas pats teksts bez atsauces iekopēts divas reizes (skat. un salīdz., piem., komentārus Nr. 20, 23, Nr. 27, komentārus Nr. 113, Nr. 116), un ir sniegta atsauce uz pielikumu, kurš nemaz neeksistē (skat. komentāru Nr. 207).

Nevērīgas pārkopēšanas rezultātā radušās arī saturiskas kļūdas, - teikuma sākumā izlaists vārdu salikums, tādā veidā radot nesaprotamu teikumu bez teikuma priekšmeta un tā apzīmētāja (skat. komentāru Nr. 90).

Uzmanību īpaši pievērš arī diplomdarba teksta fragmenti, kuriem atsauce nav norādīta,  taču vizuāli nepārprotami saprotams, ka ir notikusi teksta kopēšana diplomdarbā, jo teksta fragmenti ir izplūduši, proti, redzams atšķirīgs rakstzīmju fonts un atstarpes ne tikai starp teksta rindām, bet gan arī vārdiem un burtiem (skat. komentārus Nr. 97 un Nr. 165).

Bakalaura darbā plaģiāta pazīmes mēģināts arī noslēpt pārfrāzējot lielas rindkopas no citiem darbiem, bet saglabājot to saturu būtību, piemēram, - veiktas izmaiņas teikumu struktūrās (skat., piem., komentārus Nr. 38, Nr. 153, Nr. 170), iestarpināti maznozīmīgi vārdi vai vārdu salikumi (skat., piem., komentārus Nr. 13, Nr. 141), vai tieši otrādāk – tie izņemti (skat., piem., komentārus Nr. 28, 29, Nr. 223), lietoti sinonīmi (skat. piem., komentārus Nr. 47, Nr. 158).

Uldis Cinkmanis tāpat arī nav centies pats uzrakstīt nedz sava diplomdarba ievaddaļu, - ir konstatēta 67% teksta līdzība salīdzinājumā ar citu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenta maģistra darbu un pieļauta identiska pareizrakstības kļūda (skat. komentārus Nr. 1 – 9), nedz savu anotāciju angļu valodā, proti, tā ir rakstīta, ņemot par pamatu tā paša maģistra darba anotāciju angļu valodā (kura daļēji sakrīt vārds vārdā), un pārkopējis maznozīmīgu, taču uzskatāmi pamanāmu interpunkcijas kļūdu (skat. komentārus Nr. 234 - 236).

Visa iepriekš minētā rezultātā, konstatēts, ka vismaz seši no septiņiem Ulda Cinkmaņa izvirzītie secinājumi nemaz nav viņa izvirzīti, jo tie ir pārfrāzēti, taču tik un tā saglabājot to saturu būtību (skat. komentārus Nr. 226, 227, 231, 232) vai, ņemot vērā to vizuāli atšķirīgo noformējumu tekstā (skat. komentārus Nr. 228, Nr. 229 – 230).

[2] NEGODPRĀTĪGA MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS ABSOLVĒŠANA

Iepazīstoties ar Ulda Cinkmaņa maģistra darbu “Krāpšana nodokļu un nodevu iekasēšanas jomā” tikai vizuāli, jau sākotnēji radās iespaids, ka tas nav viendabīgs. Par to liecina gan dažādais teksta izkārtojums (skat., piem., 69.lpp., Komentārs Nr. 290), gan vairākkārtējas atstarpes starp vārdiem (skat., piem., 33.lpp., 49.lpp.), gan rindkopu garums (skat. piem., 12.lpp.), kā arī nepareiza pieturzīmju lietošana, piemēram, vairākkārtēji lietojot semikolus, lai atdalītu uzskaitītus teikuma priekšmetus (skat. 46.lpp.).

Lasot maģistra darba tekstu, skaidri iezīmējas dažādi rakstību stili. Diplomdarba autora rakstības stilam raksturīgi nepamatoti gari teikumi, kuros ir ļoti daudz interpunkcijas kļūdu. Raksturīgākās interpunkcijas kļūdas ir palīgteikuma beigās nelikti komati, divdabja teiciena neatdalīšana no pārējās teikuma daļas un komatu lietošana nevietā, tomēr maģistra darbā pastarpināti parādās arī apjomīgi teksta fragmenti, kas ļoti atšķiras no autora rakstītā ar citādu teikuma uzbūves veidu, proti, daudz izkoptāku un vārdu krājuma ziņā bagātāku valodu.

Turklāt, analizējot teikumu uzbūvi un rakstību stilu kopsakarā ar saturu, radās aizdomas, ka atsevišķi tekstu fragmenti ir veidoti kā tulkojumi, bet vēlāk veiktā analīze deva pamatu secinājumam, ka teksta fragmenti ir tulkoti no angļu valodas.

Par to liecina, piemēram, -

latviešu valodai neraksturīgi vārdu savienojumi, piemēram, “Viss biežāk” (skat. 69.lpp., Komentārs Nr. 288.) un “Šajam hibrīdam” (skat. 69.lpp., Komentārs Nr. 288.),

termini, kurus juridiskajā terminoloģijā nelieto, - “”karuseļveida”/”karuseļaveida krāpšana” (skat., piem., 52.lpp.) un “nulles reitings” (faktiski domāts “nulles nodokļu likme”) (skat. 49.lpp. Komentārs Nr. 156.),

dažādi saturiski vienādi termini tulkoti atšķirīgi, - “Paraug Kriminālkodekss” un Paraugkriminālkodekss” (skat. 58.lpp.).

Minēto aizdomīgo norāžu dēļ tika veikta padziļināta diplomdarba analīze, kuras ietvaros tika pārbaudītas lietotās atsauces un meklēti līdzīga satura tekstu fragmenti svešvalodās.

Rezultātā tika konstatēts sekojošas plaģiāta pazīmes.

[2.1] LIELA APJOMA TEKSTU FRAGMENTU TULKOŠANA NO SVEŠVALODĀM

Gandrīz visas diplomdarba 4.nodaļas [KRĀPŠANAS REGULĒJUMS ĀRVALSTU NORMATĪVAJOS TIESĪBU AKTOS] apakšnodaļas ir lielākoties “rakstītas” tulkojot dažādus ārvalsts plaģiāta avotus.

[2.1.1] Visa diplomdarba 4.2 nodaļa [PVN nodokļa regulējums un cīņa ar PVN atmaksas izkrāpšanu Eiropas Savienība] - astoņas lapas ar tekstu (vairāk kā 2400 vārdi) vārds vārdā pārtulkota latviešu valodā no Eiropas Komisijas 2007.gada ziņojuma (skat. 47. – 54.lpp., Komentāri Nr. 142 - 201).

Ņemot vērā aizdomu pamatu par iespējamu diplomdarba teksta fragmentu tulkojumu no angļu valodas, - veicot atsevišķu diplomdarbā lietoto specifisku vārdu primitīvu pārtulkošanu no latviešu valodas uz angļu valodu un ievadot tos google search meklētājā, konstatēts, ka gandrīz astoņas lapas ar tekstu (vairāk kā 2400 vārdi) vārds vārdā atbilst Eiropas Komisijas 2007.gada ziņojuma “Combating VAT fraud in the EU. The way forward” angļu valodas versijai.

Diplomdarba autors atsauci uz šādu Eiropas Komisijas ziņojumu lietojis tikai attiecībā uz vienu rindkopu visas nodaļas garumā - ceturtajā no astoņām apakšnodaļas lappusēm. Neskatoties uz šo Eiropas Komisijas ziņojumu kā pirmatnējo plaģiāta avotu, ir pamats aizdomām, ka diplomdarba autors, iespējams pat neapzinoties par šāda avota esamību, izmantojis kādu citu, pastarpinātu plaģiāta avotu, jo nodaļas atsauces tikai daļēji pārklājas ar pirmatnējo plaģiāta avotu (skat., piem., 52.lpp. atsauces).

Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis plaģiāta avotus.

[2.1.2] Praktiski visa diplomdarba 4.1. nodaļa [Nodokļu krāšanas regulējums starptautiskajos normatīvajos tiesību aktos] tulkota no ārvalsts juridiskās literatūras grāmatas  (skat. 46. - 47.lpp., Komentāri Nr. 134 - 141.).

Lasot apakšnodaļas tekstu, aizdomas par aizgūtu tekstu no kāda plaģiāta avota radīja ne tikai tās saturs, bet gan arī noziedzīgu nodarījumu uzskaitījums, kurš atdalīts ar semikoliem (skat. 46.lpp., Komentārs Nr. 138).

Pārbaudot diplomdarba nodaļā norādītās atsauces, autora norādītā atsauce uz ārvalsts juridiskās literatūras grāmatas “Bantekas I., Nash S. International Criminal Law. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 2003.” 335.lappusi nav bijusi patiesa. Aplūkojot grāmatas satura sarakstu, grāmatas 3.1 apakšnodaļa ar nosaukumu “[TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME]” veltīta tieši nodokļu krāpšanas regulējumam starptautiskajos normatīvajos tiesību aktos. Aplūkojot attiecīgās lappuses, tika konstatēts, ka teksta fragmenti atbilst tulkojumam latviešu valodā un sastāda vairāk kā 86 % no apakšnodaļas teksta, un atlikušie 14 % ir pārtulkoti no citiem avotiem.

Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis un kompilējis plaģiāta avotus.

[2.1.3] Diplomdarba 4.3. nodaļa [Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs (OLAF)] ir veidota tulkojot Eiropas Komisijas lēmumu un atreferējot tiesību aktu teksta fragmentus (skat. 55.-56.lpp., Komentāri Nr. 202 - 210)

Autors tulkojis Eiropas Komisijas 1999.gada 28.aprīļa lēmumu par OLAF izveidi, tādējādi sastādot 56 % no apakšnodaļas teksta.

Atlikušie 46 % sastāda tiesību aktu –

Latvijas Republikas Ministru kabineta ar 2002.gada 11.septembra rīkojumu Nr. 495 „Par kontaktiestādes noteikšanu sadarbībai ar OLAF – Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroju” un

2007.gada 19.februāra Finanšu ministrijas rīkojuma Nr.182. "Par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes personālsastāvu" fragmentu kompilēšana.

Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis un kompilējis plaģiāta avotus.

[2.1.4] Diplomdarba 4.4. nodaļa [EIROPOL] ir veidota tulkojot informāciju no mājaslapām, kuras satur informāciju par EIROPOL (skat. 56.-57.lpp., Komentāri Nr. 211 - 217).

Autors diplomdarba apakšnodaļas sākumā norādījis tikai vienu atsauci – Konvenciju ar kuru tika izveidots Eiropols, taču turpmāk – uz plaši izklāstīto informāciju par Eiropolu, neviena atsauce nav norādīta.

Pārtulkojot teksta fragmentus angļu valodā, atrasti divi plaģiāta avoti, kuros publicēta tāda pati saturiska informācija, kuru autors ievietojis savā diplomdarbā:

Mājaslapa (http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=303), kura satur informāciju par institūcijām, kuras atrodas Hāgā, un

mājaslapa (https://www.ip-rs.si/en/data-protection/europol/), kura skaidro Eiropolu kā institūciju.

Saturiski analoģiskie teksta fragmenti, kuri atrasti angļu valodā plaģiāta avotos sastāda vairāk kā 53 %.

 Atlikušos 47 % sastāda teksta fragmenti bez atsaucēm, kuru plaģiāta avots vēl nav noskaidrots, taču ņemot vērā tajos ietverto saturisko informāciju, - tie nevar būt autora izdomāti un uzrakstīti (skat. 57.lpp., Komentāri Nr. 215 - 217).

 Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis un kompilējis plaģiāta avotus.

[2.1.5] Vairāk kā 74 % diplomdarba 4.5. nodaļa [Eurojust] tulkota no Eurojust 2009.gada oktobra periodikas (skat. 57. – 58.lpp., Komentāri Nr. 218 - 225).

Autors diplomdarba apakšnodaļas rakstīšanai lielākoties tulkojis Eurojust 2009.gada oktobra periodiku, kuras izdevums veltīts terorisma apkarošanai. 

Atlikušos 26 % sastāda teksta fragmenti bez atsaucēm, kuru plaģiāta avots vēl nav noskaidrots, taču ņemot vērā tajos ietverto saturisko informāciju, - tie nevar būt autora izdomāti un uzrakstīti.

Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis un kompilējis plaģiāta avotus.

[2.1.6] Diplomdarba 4.6. nodaļa [Amerikas Savienotās Valstis] lielākoties tulkota no ārvalsts juridiskās literatūras grāmatām. (skat. 58. – 60.lpp., Komentāri Nr. 226 - 239 ).

Autors diplomdarba apakšnodaļas rakstīšanai lielākoties tulkojis divas ārvalsts juridiskās literatūras grāmatas:

Kozochkin I.D. Criminal Law of the USA progress and problems of reforming. Saint Petersburg: Yuridichesky Center Press, 2007.”;

An Investigation of Fraud in Nonprofit Organizations: Occurrences and Deterrents. Janet Greenlee, Mary Fischer, Teresa Gordon etc. [b.v.]: Sage, 2007”.

Grāmatu tulkojumi kopā sastāda vairāk kā 57 % no apakšnodaļas teksta.

Atlikušos 43 % sastāda aizdomīgi teksta fragmenti ar aizdomīgām atsaucēm, kuru plaģiāta avots nav noskaidrots, taču to saturiskā analīze norāda, ka tie ir aizgūti no kāda cita autora darba.

Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis un kompilējis plaģiāta avotus.

[2.1.7] Vairāk kā 50 % diplomdarba 4.8. nodaļa [Krāpšana Apvienotajā karalistē] tulkota no Apvienotās karalistes Juridiskās komisijas ziņojuma par krāpšanu (skat. 62. – 64.lpp., Komentāri Nr. 251 - 264).

Attiecīgajā diplomdarba apakšnodaļā autors apjomīgi tulkojis Apvienotās karalistes Juridiskās komisijas 2002.gada jūlija ziņojuma par krāpšanu, tādējādi sastādot vairāk kā 50 % no apakšnodaļas teksta.

Atlikušos 50 % sastāda tulkoti un kompilēti teksta fragmenti no citiem plaģiāta avotiem.

Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis un kompilējis plaģiāta avotus.

[2.1.8] Vairāk kā 65 % diplomdarba 4.11 nodaļa [Ungārijas Republika] ir Ungārijas Republikas Kriminālkodeksa teksta fragmentu atreferēti tulkojumi (skat. 68.- 69.lpp., Komentāri Nr. 282 - 291).

Autors apakšnodaļas rakstīšanai lielākoties tulkojis Ungārijas Republikas Kriminālkodeksa teksta fragmentus - bez jebkādas analīzes.

Atlikušos teksta fragmentus apakšnodaļā autors norādījis kā iegūtus no nepublicētiem lietas materiāliem, kā arī fragmenta bez norādīta avota, kaut arī tā saturiskā informācija norāda, ka ir izmantots kāds plaģiāta avots.

Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis likuma fragmentus un kompilējis plaģiāta avotus.

[2.1.9] Vairāk nekā 50 % diplomdarba 4.7 nodaļas [Krievijas Federācija] ir Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa teksta fragmentu atreferēti tulkojumi (skat. 60. – 62.lpp., Komentāri Nr. 240 - 250).

Diplomdarba apakšnodaļa veidota, tulkojot Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa teksta fragmentus.

Atlikušie teksta fragmenti ir tulkoti un kompilēti fragmenti no citiem avotiem.

Ņemot to vērā, - autors visas apakšnodaļas garumā nav uzrakstījis nevienu savu kā autora teksta fragmentu, bet gan tikai tulkojis likuma fragmentus un kompilējis plaģiāta avotus.

[2.2] AUTORS IZMANTOJIS LIKUMA TEKSTA FRAGMENTUS AR SPĒKĀ NEESOŠĀM LIKUMA REDAKCIJĀM, TĀTAD DIPLOMDARBA RAKSTĪŠANAS BRĪDĪ NAV APLŪKOJIS SPĒKĀ ESOŠO NORMATĪVO REGULĒJUMU

Apzinoties, ka nodokļus regulējošo normatīvo aktu un tiesu prakses bāze ir ļoti dinamiska un tamdēļ normatīvie akti tiek nepārtraukti grozīti, - lasot diplomdarbu, jau sākotnēji pievērsa uzmanību apjomīgi pārkopētie likuma teksti, kas mākslīgi palielināja diplomdarba apjomu (skat., piem., 7.lpp., Komentāri Nr. 10-11, 13.lpp., Komentāri Nr. 37 – 40, 36.lpp., Komentāri Nr. 102 - 104).

Salīdzinot diplomdarbā iekopēto / pārfrāzēto likumu tekstu fragmentu redakcijas ar likumu tekstu redakcijām, kuras ir bijušas spēkā diplomdarba aptuvenajā rakstīšanas brīdī, t.i., līdz 2010.gada 31.maijam, tika konstatēts, ka autors diplomdarba ietvaros ir analizējis spēkā neesošas likuma redakcijas (skat. 9. - 10.lpp., Komentāri Nr. 27 – 29, 28.lpp., Komentārs Nr. 73).

Tāpat, autors sniedzis nepatiesu atsauci uz likuma normām, proti, viena likuma norma uz kuru norādīta atsauce izslēgta ar 2000.gada 23.novembra likuma grozījumiem, kā arī, tajā laikā esošā likuma normas redakcija nemaz nesatur informāciju uz kuru autors norāda atsauci diplomdarbā (skat. 19.lpp., Komentārs Nr. 51), toties otrai – vienkārši nepatiesa norāde (skat. 10.lpp., Komentārs Nr. 30).

Turpinot analīzi vēlāk secināts, ka autors atsevišķā gadījumā analizējis vecās likuma teksta fragmentu redakcijas arī tāpēc, ka pārrakstījis tās no juridiskās literatūras grāmatas (skat. Komentārus Nr. 266 un 269).

Ievērojot to, ka diplomdarba autors diplomdarbā analizējis vecas likumu tekstu redakcijas, secināms, ka autors, visticamāk, izmantojis kādu plaģiāta avotu, kuru līdz šim nav bijusi iespēja atrast, bet kurš ir uzrakstīts līdz 2008.gada 28.novembrim, jo atsevišķi likuma normas uz kurām Uldis Cinkmanis diplomdarbā atsaucas, ir grozītas ar 2008.gada 29.novembri.

Turklāt, šādu faktu paspilgtina arī novecojusī tiesu prakse - spriedumi uz kuriem dotas atsauces diplomdarbā. Tā kā tiesu prakse nodokļu jomā nepārtraukti un dinamiski mainās, ir papildus aizdomīgs apstāklis, ka autora diplomdarbā izmantotie Latvijas Republikas tiesu spriedumi ir pārsvarā tieši no 2007. un 2008.gada, un tikai divi ir no 2009.gada (viens no tiem nav pat par nodokļu jomu), bet neviens no paša diplomdarba rakstīšanas gada (skat. 84. – 85.lpp.).

Papildus tam jānorāda, ka neviens no darbā izmantotajiem Latvijas Republikas tiesu spriedumiem (izņemot 2009.gada spriedumu, kas nav par nodokļu jomu) nav publiski pieejams, kas arī rada aizdomas, ka šādu materiālu izmantošanas iemesls ir citas personas (iespējams – Ulda Cinkmaņa darbavietas) veidots apkopojums par aktuālāko praksi nodokļu krāpšanas jomā.

Šādas aizdomas pastiprina arī autora diplomdarba ievada pēdējā rindkopā norādītais: “[..] autors ar darba tematu saistītās problēmas apsprieda savā darba vietā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā”, (skat. 5.lpp. pēdējā rindkopa). Šāda norāde liecina, ka darba autors izmantojis publiski nepieejamus – iekšējus dokumentus diplomdarba rakstīšanai, lai to apjomu izmantošanu nebūtu iespējams pārbaudīt.

Tas pamatojams ar apjomīga teksta fragmenta iekopēšanu no lēmuma par personas saukšanu pie kriminālatbildības (skat. 20. – 22.lpp., Komentāri Nr. 54 - 56) un Valsts ieņēmuma dienesta iekšējo normatīvo aktu izmantošanu (skat. 23. – 25.lpp.), kuru arī pēc vēršanās Valsts ieņēmuma dienestā, tika saņemts atteikums to izsniegt. Tādējādi lūdzu pieprasīt no Valsts ieņēmuma dienesta iekšējo normatīvo aktu – “Kārtība, kādā izskatāmi apliekamo personu pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu pieprasījumi: Valsts ieņēmumu dienesta iekšējs normatīvs tiesību akts; Valsts ieņēmumu dienesta 1998.gada 22.aprīļa rīkojumā nr.199 apstiprinātās Nodokļu uzskaites rokasgrāmatas 7.9.1.nodaļa.”.

[2.3] AUTORS MANIPULĒJIS AR DIPLOMDARBĀ IZMANTOTAJĀM ATSAUCĒM

Aplūkojot norādītās atsauces atsevišķiem diplomdarba teksta fragmentiem, tika tostarp konstatēts:

[2.3.1] Autors norādījis atsauci uz Eurojust koordinācijas sanāksmi, kuras materiāli nav pieejami (skat. 69.lpp., Komentārs Nr. 291).

Diplomdarba 4.11. nodaļas [Ungārijas Republika] norādītā 172. atsauce teksta fragmentam norāda avotu “Eurojust Coordination meeting. Haag 2010. 17 February. Unpublished material.”.

Šāda atsauce pievērsa uzmanību vairāku iemeslu dēļ.

Teksta fragmenta pirmais vārds, kuram šāda atsauce ir ielikta ir iztulkota ar latviešu valodai neraksturīgi vārdu savienojumi “Viss biežāk”,

atsaucē ierakstītais termins “Unpublished material” uzrakstīts angļu valodā nevis latviešu valodā “nepublicēts materiāls” kā tas būtu jādara pēc metodiskajiem norādījumiem diplomdarba rakstīšanā, un

materiāls ir nepublicēts, proti, tā saturu nav iespējams pārbaudīt bez attiecīgas vēršanās ar lūgumu šādu materiālu saņemt / aplūkot.

Vēršoties Eurojust oficiālajā mājaslapā, aizpildot pieteikuma veidlapu un pieprasot izsniegt materiālus, kas apkopoti sakarā ar šo koordinācijas sanāksmi, tika saņemta atbilde ar norādi: “please note that EUROJUST does not hold any material (including but not limited to summaries, articles or press releases) referring to a Coordination Meeting held on 17 February 2010.”

Ievērojot Ulda Cinkmaņa maģistra darba kopējo plaģiāta veidošanas metodoloģiju – ievērojamu tulkotu teksta fragmentu izmantošana norādot nepatiesas vai neprecīzas atsauces, - nav izslēgts un ar augstu varbūtības pakāpi ir iespējams, ka Uldis Cinkmanis ir apjomīgi izmantojis arī šī publiski nepieejamā materiāla teksta fragmentus diplomdarba rakstīšanai, tāpēc lūdzu Ģenerālprokuratūrai kā Eurojust sadarbības iestādei, kura saņēmusi šos materiālus, pārbaudīt ienākušo korespondenci tieši par 2010.gada 17.februāra koordinācijas sanāksmi (vai arī citām), lai pārliecinātos vai noliegtu radušās aizdomas.

 [2.3.2] Autors norādījis aizdomīgas atsauces, kuras visdrīzāk aizgūtas no kāda plaģiāta avota, taču pats plaģiāta avots vēl nav atrasts.

Vērtējot darbu kopsakarā, vērojams, ka autors skopi lieto atsauces atsevišķiem plašiem teksta fragmentiem (skat., piem., 54.lpp., 65.lpp., 69.lpp.), tāpēc īpašu vērību pievērš negaidīti, pa vidu iesprausti, juridiski komplicēti tekstu fragmenti ar vairākām ārvalsts literatūras atsaucēm (skat., piem., 60.lpp., Komentārus Nr. 239 un 243), kā arī padziļināta juridiskā analīze spriedumiem, kuri nav publiski pieejami (skat. 38.lpp., Komentāri Nr. 110, 111).

Lai arī plaģiāta avots šādiem teksta fragmentiem līdz šim nav atrasts, tomēr, kā jau minēts Iesnieguma [1] nodaļas apakšpunktos, - autors nepārprotami plaši izmantojis (tulkojis) dažādus plaģiāta avotus, tai skaitā, aizguvis tekstu norādot identiskas atsauces, tāpēc nav izslēgta iespēja, ka arī šiem teksta fragmentiem plaģiāta avots pastāv, jo tie neatbilst autora darba analīzes stilam.

[2.3.3] Autors norādījis nepatiesas lappuses patiesajam avotam, lai apgrūtinātu plaģiāta konstatēšanu (skat., piem., 6.lpp., Komentārs Nr. 5).

Tāpat, diplomdarba 4.1 nodaļas [Nodokļu krāpšanas regulējums starptautiskajos normatīvajos tiesību aktos] 46. lappusē, ar 103. atsauci, autors norādījis uz ārvalsts juridiskās literatūras grāmatas “Bantekas I., Nash S. International Criminal Law. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 2003.” 335.lappusi, taču tā nav saturējusi informāciju, kurai norādīta atsauce.

Aplūkojot grāmatas satura sarakstu, atsevišķa nodaļa ar nosaukumu “TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME” veltīta tieši nodokļu krāpšanas regulējumam starptautiskajos normatīvajos tiesību aktos. Atverot attiecīgās lappuses, tika konstatēts, ka visa autors lietojot nepatiesas atsauces centies slēpt faktu, ka daudz apjomīgāki teksta fragmenti (vairāku rindkopu garumā) ir aizgūti no konkrētā avota (skat. 46.lpp., Komentāri Nr. 134 - 141).

Analoģiska situācija kā Iesnieguma [1.2] punktā. Norādot nepareizo lappusi, autors mēģinājis slēpt apjomīgu plaģiāta avota tulkošanu.

 [2.3.4] Autors pārrakstījis garus teksta fragmentus no juridiskās literatūras grāmatām, bet atsauces norādījis tikai atsevišķām rindkopām.

Autors aizguvis liela apjoma teksta fragmentus no juridiskās literatūras grāmatām un apzināti izvairījies likt visiem teksta fragmentiem atsauces. Minētā iemesla dēļ lasītājs tiek maldināts par to, kuri teksta fragmenti ir aizgūti (kuriem ir liktas atsauces), bet kuri ir autora it kā paši rakstīti (skat., piem., 8. – 9.lpp., Komentāri Nr. 22 – 25; 34. – 35.lpp., Komentāri Nr. 96 - 100).

[2.3.5] Autors norādījis nepatiesas atsauces – norādītajās lappusēs neatrodas informācija par kuru tiek sniegta atsauce.

Pārbaudot autora lietotās atsauces, tika konstatēts, ka atsevišķiem diplomdarba teksta fragmentiem norādītās atsauces nav patiesas, proti, atverot atsevišķus it kā izmantotos avotus, secināts, ka tajās nemaz nav norādīta minētā informācija. (skat., piem., 27.lpp., Komentārs Nr. 69, 29.lpp., Komentārs Nr. 79; 33.lpp., Komentārs Nr. 93; 58.lpp., Komentārs Nr. 225).

Tādējādi autors apzināti sniedzis neprecīzu un kļūdainu informāciju par citētajiem avotiem, lai padarītu to atrašanu neiespējamu un apgrūtinātu plaģiāta konstatēšanu.

[2.3.6] Autors slēpis patieso avotu, norādot citu avotu.

Autors aizguvis liela apjoma teksta fragmentus no viena plaģiāta avota, bet izmantojis cita autora teksta atsauci uz šo pašu tekstu plaģiāta slēpšanai (skat. 50.lpp., Komentāri Nr. 163 un 169).

Slēpjot patieso plaģiāta avota lapu, autors izmantojis plaģiāta avotā norādīto atsauci uz spriedumu, no kuras pārkopējis minētā sprieduma faktiskos apstākļus (skat. 12.lpp., Komentāri Nr. 35 - 36).

Nevēloties atkārtoti atsaukties uz vienu grāmatu, autors pārrakstot teksta fragmentu no grāmatas atsaucies uz grāmatā minēto lēmumu, nevis grāmatu (skat. 40.lpp., Komentārs Nr. 115).

[2.4] AUTORS TEKSTA FRAGMENTIEM NAV NORĀDĪJIS ATSAUCES

Neskatoties uz manipulāciju ar atsaucēm, lielu uzmanību pievērš fakts, ka autors daudziem teksta fragmentiem vispār nav norādījis nevienu atsauci, kaut arī tādai nepārprotami būtu jābūt norādītai ņemot vērā tajā iekļauto saturisko (tajā skaitā skaitlisko un faktoloģisko) informāciju.

[2.4.1] Autors nav norādījis atsauces faktoloģiskai informācijai.

Kā piemērus var minēt autora atsauču nenorādīšanu šādiem faktoloģiskiem diplomdarbā esošiem teksta fragmentiem:

Krāpšana nodokļu un nodevu iekasēšanas jomā nav plaši izplatīts noziedzīgs nodarījums, tomēr tā radītās sakas ir ievērojamas, jo tikai viens no tās veidiem PVN pārmaksas atmaksas izkrāpšana, Eiropas Savienībā ik gadu nodara apmēram 60 miljardus eiro lielus zaudējumus.” (skat. 5.lpp., Komentārs Nr. 2);

Katru gadu tiek legalizēti līdz 8 triljoniem ASV dolāru, kas ir 2-5% no visas pasaules kopprodukta. Tādējādi valstu budžetos neieplūst nauda, kuru varētu novirzīt sabiedrības interesēs, tās labklājības celšanai” (skat. 35.lpp., Komentārs Nr. 101);

Juristu vidū pastāv vienots uzskats, ka, ja PVN pārmaksātie līdzekļi tiek novirzīti citu nodokļu un nodevu nomaksai, tiek realizēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, jo tādā veidā tie tiek pārvērsti citās vērtībās” (skat. 37. - 38.lpp., Komentāri Nr. 107 - 108), u.c.

 [2.4.2] Autors nav norādījis atsauces citiem diplomdarba teksta fragmentiem, kuri nepārprotami aizgūti no kāda plaģiāta avota.

Kā piemērus var minēt autora atsauču nenorādīšanu šādiem diplomdarbā esošiem teksta fragmentiem, kurus autors nevarēja izdomāt pats, taču atsauces uz tiem nav norādītas:

Šajā gadījumā darbojas princips: „IGNORANTIA JURIS NEMINEM EXCUSAT”, proti, likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Personas apgalvojums, ka tā nezināja, ka ar tās paraktiem tiek sankcionēta PVN izkrāpšana, nevar būt par pamatu tās nesodīšanai” (skat. 32.lpp., Komentārs Nr. 87);

Eiropols nodrošina dažādu informācijas sistēmu (piemēram, EUROCANET un AUTOCANET), programmu (piemēram, CARIN) darbību, kas palīdz novērst gan „karuseļveida” krāpšanas, gan citus noziedzīgus nodarījumus, kuros iesaistītas vairākas ES dalībvalstis.” (skat. 57.lpp., Komentārs Nr. 217);

ASV pārdošanas nodokļu sistēmas galvenā atšķirība no Eiropas Savienības PVN sistēmas ir tāda, ka gadījumā, ja prece ir iegādāta citā štatā (pat ja pasūtījums veikts internetā), kurā ir zemāka nodokļu likme, tai tiek piemērots lietošanas nodoklis, tādējādi izslēdzot nulles likmes piemērošanu valsts iekšienē.” (skat. 59.lpp., Komentāri Nr. 237 - 238), u.c.

Vērtējot autora darbu kopsakarā, secināts, ka vairākiem desmitiem tekstu fragmentu, nav norādīta atsauce (kopumā aptuveni 3 500 vārdi), kas tādējādi sastāda aptuveni 18 % procentus no autora diplomdarba.

[2.5] CITAS AUTORA IZMANTOTĀS PLAĢIĀTA VEIDOŠANAS METODES

[2.5.1] Citas personas diplomdarba izmantošana.

Aplūkojot mājaslapā www.atlants.lv Ineses Brunovskas 2009.gada 09.decembrī ievietoto diplomdarbu “Progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme pasaulē un tās ieviešanas iespējas Latvijā”, tika konstatēts, ka atsevišķi teksta fragmenti sakrīt ar Ulda Cinkmaņa diplomdarbā ierakstītajiem teksta fragmentiem (skat. 8.lpp., Komentāri Nr. 19 - 21).

[2.5.2] Liela apjoma likumu tekstu fragmentu izmantošana diplomdarbā tos kopējot, pārfrāzējot, atreferējot un tulkojot.

Lasot diplomdarbu, jau sākotnēji pievērsa uzmanību apjomīgi pārkopētie likuma teksti, kas mākslīgi palielināja diplomdarba apjomu (skat., piem., 7.lpp., Komentāri Nr. 10-11, 13.lpp., Komentāri Nr. 37 – 40, 36.lpp., Komentāri Nr. 102 - 104).

Analizējot diplomdarbu, secināts, ka autors kopējot, pārfrāzējot, atreferējot un tulkojot likuma teksta fragmentus, izmantojis aptuveni 3 000 vārdus ar likumu teksta fragmentiem, tajā skaitā spēkā neesošajām likuma redakcijām, tādējādi sastādot aptuveni 16 % no diplomdarba kopējā teksta.

[2.5.3] Liela apjoma tekstu fragmentu kopēšana ar atsaucēm diplomdarba apjoma palielināšanai.

Autors atsevišķiem apjomīgiem teksta fragmentiem (tiesu spriedumiem) ir norādījis atsauces, tomēr tās ir lielākoties kopētas diplomdarba apjoma palielināšanai - bez jebkādas padziļinātas analīzes (skat., piem., 11. – 12.lpp., Komentāri Nr. 33 – 34; 20. – 22.lpp., Komentāri Nr. 54 – 56; 25. – 26.lpp, Komentāri Nr. 64 - 65).

Autora diplomdarba teksts (bez ievada, kopsavilkuma, anotācijām, izmantotās literatūras, juridisko aktu saraksta un atsaucēm) kopā sastāv no 18 794 vārdiem. 

Analizējot diplomdarba tekstu, secināts, ka to ne mazāk kā 64 % veido plaģiāts, tajā skaitā:

citu autoru no angļu un krievu valodas pārtulkotiem teksta fragmentiem bez atsaucēm ~ 3 700 vārdi, jeb vairāk kā 19 %,

citu autoru latviešu valodas teksta fragmentiem bez atsaucēm (taču līdz šim atrastajiem plaģiāta avotiem) ~ 1 200 vārdi, jeb vairāk kā 6 %,

likuma tekstu fragmentiem, ieskaitot spēkā neesošām likuma tekstu fragmentu redakcijām vairāk kā ~ 3 000 vārdi, jeb vairāk kā 16 %,

citiem teksta fragmentiem, kuriem nav norādītas atsauces, taču ņemot vērā to saturisko informāciju, tie nevarētu būt autora rakstīti ~2 400 vārdi, jeb vairāk kā 12 %,

nepieejamiem, nepublicētiem materiāliem, kas mākslīgi palielina diplomdarba apjomu un vienlaicīgi rada neiespējamību pārliecināties par izmantotajā avotā faktiski citēto apjomu ~2 200 vārdi, jeb vairāk kā 11 %.

Jāņem vērā, ka attiecīgo pētījumu rezultātā nepārprotami ir konstatējami autortiesību pārkāpumi, jo ar šādu darbību Uldis Cinkmanis ir aizskāris autortiesību subjektu personiskās vai mantiskās tiesības atbilstoši Autortiesību likuma 68.panta pirmajai daļai, un, iespējams, izdarījis Krimināllikuma 148.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Tāpat, diplomdarba noslēgumā Uldis Cinkmanis ar savu parakstu ir apliecinājis arī šādus teksta fragmentus:

Apliecinu, ka bakalaura darbu esmu uzrakstījis patstāvīgi, izmantojot darbā norādītos avotus, un darbs nav plaģiāts” (skat. 60.lpp. bakalaura darbam) un

Apliecinu, ka maģistra darbu esmu uzrakstījis patstāvīgi, izmantojot darbā norādītos avotus, un darbs nav plaģiāts” (skat. 87.lpp. maģistra darbam),

taču viss augstāk minētais dod pamatu arī secinājumam un apgalvojumam, ka Uldis Cinkmanis ir sniedzis nepatiesus apliecinājumus, kas vienlaicīgi ir saturiskais viltojums, dokumentam (diplomdarbam), kas piešķir tiesības kārtot gala pārbaudījumu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Par minēto darbību veikšanu ir paredzēta kriminālatbildība Krimināllikuma 275.pantā, un pēc Kriminālprocesa likuma 6.pantā nostiprinātā kriminālprocesa obligātuma principa, ir jāuzsāk kriminālprocess pret Uldi Cinkmani.

Pielikumā:

Ulda Cinkmaņa bakalaura darbs ar komentāriem uz 60 lpp.;

Bakalaura darba plaģiāta avotu saraksts uz 2 lpp.;

Plaģiāta avots Nr. 1 uz 15 lpp.

(https://juristavards.lv/doc/69934-kas-ir-nosacita-notiesasana-latvijas-kriminaltiesibas/);

Plaģiāta avots Nr. 2 uz 95 lpp.

(https://www.atlants.lv/diplomdarbs/probacijas-nozime-soda-noteiksana-un-izpilde/956505/);

Plaģiāta avots Nr. 3 uz 126 lpp.

(http://providus.lv/article_files/1991/original/nos_noties_lv.pdf?1342696410);

Plaģiāta avots Nr. 4 uz 101 lpp.

(https://www.atlants.lv/diplomdarbs/valsts-probacijas-dienests-un-ta-darbibas-tiesiski-/395817/);

Plaģiāta avots Nr. 5 uz 26 lpp.

(https://www.atlants.lv/konspekts/kriminallikuma-55pants-nosacita-notiesasana/573498/);

Plaģiāta avots Nr. 6 uz 29 lpp.

(https://www.atlants.lv/referats/probacijas-dienests-ta-izveides-nepieciesamiba-un-/745893/);

Plaģiāta avots Nr. 7 uz 58 lpp.

(https://www.vpd.gov.lv/upload/petijumi/piespiedu_20darba_20nozime.pdf);

Plaģiāta avots Nr. 8 uz 10 lpp.

(https://juristavards.lv/doc/61423-ka-top-un-ka-darbosies-probacijas-dienests/);

Plaģiāta avots Nr. 9 uz 8 lpp.

 (https://juristavards.lv/doc/71747-probacijas-dienests-kriminalsodu-izpildes-reformas-kopskata/);

Plaģiāta avots Nr. 10 uz 11 lpp.

 (https://juristavards.lv/doc/79806-lai-probacija-klutu-par-kriminaltiesiskas-politikas-sastavdalu/);

Plaģiāta avots Nr. 11 uz 54 lpp.

(https://www.vpd.gov.lv/upload/gada_parskati/vpd_gada_parskats_2007.pdf);

Plaģiāta avots Nr. 12 uz 8 lpp.

(https://juristavards.lv/doc/94501-probacija-jauna-iespeja-kriminalsodu-izpildes-sistema/);

Plaģiāta avots Nr. 13 uz 8 lpp.

(https://juristavards.lv/doc/79594-kada-ir-probacijas-dienesta-nozime-kriminalsodu-izpildes-reforma/);

Plaģiāta avots Nr. 14 uz 38 lpp.

(https://www.vpd.gov.lv/upload/strategijas/darbibas_strategija_2007._-_2009._g..pdf);

Plaģiāta avots Nr. 15 uz 8 lpp.

(https://juristavards.lv/doc/98190-par-kriminallikuma-55panta-6dalas-1punkta-piemerosanu/);

Plaģiāta avots Nr. 16 uz 13 lpp.

(https://juristavards.lv/doc/98545-par-kriminallikuma-55panta-6dalas-1punkta-piemerosanu/);

Ulda Cinkmaņa maģistra darbs ar komentāriem uz 88 lpp.;

Maģistra darba plaģiāta avotu saraksts uz 2 lpp.;

Maģistra darba plaģiāta avoti uz 258 lpp.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

COVID brīvprātīgās vakcinācijas dēļ man ir divi (iespējams - ļoti stulbi) jautājumi

FotoCOVID brīvprātīgās vakcinācijas dēļ man ir  (iespējams - ļoti stulbi) jautājumi.
Lasīt visu...

12

Par vakcināciju, čipošanu, kristietību, islāmu, Bībeli, Austrumiem un “Zvēra zīmi”

FotoKādreiz biju visai dziļi iesaistījies kristietībā. Tik dziļi un patiesi, ka draudze pat ievēlēja par mācītāju. Bet... pēc trim novadītiem dievkalpojumiem hierarhijā augstāk stāvošie Dieva kalpi steigšus mani no draudzes gana pienākumiem atstādināja.
Lasīt visu...

12

Problēma ir tajos, kuri neatstāj policistiem citu izvēli kā strādāt par braukšanas instruktoriem

FotoŠonedēļ nogalināja vienu no mums. Nogalināja nekaunīgi, nošaujot gaišā dienas laikā blīvi apdzīvotā rajonā. Es labi pazinu Romu Bezzubovu. Viņš bija labs draugs, stiprs, dzīvespriecīgs, ar lielisku humora izjūtu. Milzīgs zaudējums, kas atstās tukšu vietu ģimenē, draugiem un viņa astoņus gadus vecajai meitiņai.
Lasīt visu...

21

Kāpēc mums visiem jāsatraucas par Bezzubova slepkavību

FotoFutbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavība Rīgā gaišā dienas laikā papildina sarakstu ar daudzām skandalozām pasūtījuma slepkavībām, kas notikušas mūsu valstī, – Mārtiņš Bunkus (kura slepkavības metode ārkārtīgi atgādina R. Bezzubova slepkavību), Pāvels Rebenoks (lai gan oficiālā versija ir slepkavība laupīšanas laikā), senāk arī Daugavpils vicemērs Grigorijs Ņemcovs u.c.
Lasīt visu...

15

Mans vīrišķais testosterons ir sajūtams stipri tālāk par valstī noteikto divu metru distanci

FotoŠis ieraksts adresēts maniem nelabvēļiem. Es ar gandarījumu vēroju Jūs, kā Jums nesanāk. Sākot jau no “paldies Gobzemam, ka tika piekauts kurjers”. Jūs jau sevi un savu vājumu izgaismojat, vienlaikus arī manu spēku. Jūs neesat pamanījuši, mani nelabvēļi, ka nekas no Jūsu paustā neķer mani? Tā ir muļķība to nepamanīt. Un, jo tālāk Jūs ejat, jo lielāks apsmiekls par Jums pašiem. Iziesim pa punktiem.
Lasīt visu...

21

Lai izvērtētu raidījumu „Aizliegtais paņēmiens”, mēs no nodokļu maksātāju naudas samaksājām pat advokātu birojam

FotoLatvijas Televīzijas Satura padome izvērtējusi 29.marta raidījumu "Aizliegtais paņēmiens", kura tēma bija "Imunitāte pret Covid-19". Raidījums radīja plašu rezonansi sabiedrībā, Veselības ministrija un tās pakļautībā esošās iestādes pieprasīja atsaukt raidījumā izskanējušo informāciju, norādot, ka tā "ir ne tikai maldinoša, bet arī zinātniski nepamatota un vienlaikus sabiedrības veselību apdraudoša".
Lasīt visu...

6

4.maijā pulksten 19.00 mēs prasīsim šo

Foto4.maijā pulksten 19.00 mēs prasīsim šo:
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Nacionālais jautājums

Kas tas ir, kas saucās dzīve? Vēders, galva, kājas, brīve? Var jau būt, ka, kādu krāpjot, Arī sevi apzogam, Cik tad ir to tīro...

Foto

Ne dienas bez jaunumiem. Par daudz cietušo suni Ārčiju, protams

Tātad Pārtikas un veterinārais dienests nupat nāca klajā ar šķietami priecīgu vēsti. Ārčija bijušajam spīdzinātājam uzlikts...

Foto

Tas viss ir jāmaina līdz pamatiem

Valsts, kurā Satversmes tiesa neievēro pamatdokumentu - Satversmi, bet Eiropas rekomendācijas....

Foto

Starp Īzaku Ņūtonu un Klausu Švābu

Pasaules priekšniecības tekstus der palasīt. Vairāk gan tos no pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem. Otrā rokā turot Ņūtonu, Maltusu, Veļikovski, Eliadi un...

Foto

Nerunāšu par to, ir vīruss vai nav: svarīgākais ir, kas notiek ap to

Pasaulē notiek interesantas lietas. Šķiet, ka to, kas vēl joprojām svēti tic tam,...

Foto

Kremļa atbalstītā „Krievijas Impērijas kustība”– teroristiska organizācija Kanādā

Kanādas valdība ir nopublicējusi atjaunināto teroristisko organizāciju sarakstu, kurā ir iekļauti 13 grupējumi, to skaitā tāda „Krievijas Impērijas...

Foto

Starpnacionālās attiecības nacionālā valstī

Jebkura nacionālā kultūra ir vērtīga pasaules kultūras daļa, pelnījusi saglabāšanu un tālāku attīstību. Jebkuras nacionālās kultūras pamats ir valoda. Valodas ir visspēcīgākais...

Foto

Suminājums līdzcilvēkiem

Sirsnīgs tencinājums visiem, visiem par daudziem, ļoti daudziem atbalsta sveicieniem vēstulēs, sociālos tīklos, maniem mīļajiem vārdos, domās. Tiešām jauki un uzmundrinoši!...

Foto

Esmu saņēmis jau septiņus uzaicinājumus no meitenēm

Būt publiskai personai ir ļoti smags darbs. Tas ir jo smagāks, ja esi ne tikai publiska persona, bet socioloģiski...

Foto

Es neaicinu atteikties no vakcinēšanas. Es aicinu saglabāt iespēju katram izvēlēties

Sākšu ar brīdinājumu: tēma - sensitīva. Teksts garš, subjektīvs un ar atsaucēm uz sazvērestības teorijām....

Foto

Aleksandrs Kiršteins melo. Partijas vai padomju varas uzdevumā?

Kārlis Seržants publicējis teiku par "nenovērtēto politiķi Māri Grīnblatu" ("Kas Jauns", 23.marts). Uzmanību piesaistīja Aleksandra Kiršteina teiktais: "Atceroties...

Foto

Šoreiz mēs mierā neliksimies, jo beidzot ir radusies iespēja vainot kādu citu

Veselības ministrija, Imunizācijas Valsts padome, Zāļu valsts aģentūra un Slimību profilakses un kontroles centrs...

Foto

Saistībā ar izplatītajiem meliem pieprasu publisku atvainošanos no raidījuma “Nekā Personīga” veidotājiem

Es, mūziķis, mākslinieks un pasākumu vadītājs Kaspars Pudniks, vērsīšos tiesībsargājošās iestādēs ar iesniegumu par...

Foto

Mūsu bērnu un mazbērnu nauda atkal izkūp skursteņos

Drusku atļaušos šo nokomentēt no profesionālās puses. Šī ir ļoti vērienīga kampaņa ar ļoti lielu budžetu. To es...

Foto

Uzvarētāji ir VDK un KP, un kolaborantu pūlis

Kad dzirdu uzsaukumu "publiski jānosoda visa veida kolaboranti", mani mazliet tā kā uz smiekliem velk! Nē, nu viss...

Foto

Raudzīties uz Augšāmcelto ar apustuļu acīm

Mk 16:1-7  “Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu...

Foto

Iniciatīva „Latvija Eirovīzijā – par sabiedrības līdzdalību Latvijas tēla veidošanā”

Savu viedokli par Samantas Tīnas un Latvijas Televīzijas klaji nepieņemamo un augstprātīgo attieksmi pret Latvijas sabiedrību,...

Foto

Ārlietu ministrs Rinkēvičs un „fake” ziņas

Šī gada 4. martā LETA, ”Press.lv, “bb.lv” kāds censonis Latvijas ārlietu ministram uzdod jautājumu: kāda atšķirība starp diviem opozicionāriem -...

Foto

Jautājums ir par mūsu izvēli

Šorīt manas pārdomas raisīja viens ieraksts Facebook, kurā sieviete ļoti "garšīgi" un izjusti dalījās savās pārdomās par ierobežojumiem, kuri visiem it kā...

Foto

Divi gadījumi

Pēdējās nedēļās Latvijas sabiedrisko domu satricinājušas vismaz divas situācijas, kas lielai daļai liekas uzskatāmi netaisnīgas....

Foto

Ārkārtas situācijā kaut pliks un bass. Epilogs

Šis ir epilogs rakstam, kurā kritizēju valdības liegumu Latvijā iegādāties apavus un apģērbu ar pielaikošanu. Aizliegums ir spēkā jau no...

Foto

Kad veselības ministrs beidzot paziņos visus “tos” vainīgos daudzu cilvēku nāvēs?

Esam saņēmuši daudz kritisku viedokļu un sašutumu, kā mēs tā drīkstējām, kā mēs tā kā kaut...

Foto

Ziņģe par rindām

Ai, bailes, bailes, ai, nāves bailes spoži stāv uz vakts, sirds saraujas pikucī, un zobi braši klab, jo mēs atkal nīkstam rindās. ...

Foto

Īss ieskats kapitālisma, liberālisma, sociālisma un komunisma attīstībā

Kapitālisms tāpat kā viss pasaulē ir pakļauts evolūcijai. Sakari, tehnika, ražošana, politika. Ja evolūcija tiek mākslīgi bremzēta, uzkrājas kritiskā...

Foto

Kā lai nepiekrīt Krištopana kungam, kas savulaik noteica diagnozi mūsu varnešiem

Katru dienu jaunas pērles - šodien Pavļuts prasa papildu finansējumu Vakcinācijas biroja reorganizācijai, kam vispār...

Foto

Mūsu stukači un kolaboranti

2016. gadā Latvijas Radio 1 izskanēja labs raidījums par Latvijas rakstnieku sadarbību ar VDK (Valsts drošības komiteju). Dzejnieks Guntars Godiņš uz dialogu bija ataicinājis literatūrzinātnieci Evu Eglāju-Kristsoni,...

Foto

Ar Zatlera partiju un “Saskaņu” man nekas labs nesanāca, tāpēc, protams, jādibina jauna partija

Kādēļ jāveido jauna politiskā partija? Šāds jautājums kādam var šķist mulsinošs, jo it...

Foto

Slava, ko nenomazgāt

Nejauši pievērsu uzmanību kņadai ap Samantas Tīnas dziesmas The Moon is Rising videoklipu un pašas dziedātājas (klaviatūra pacieš visu) deleģēšanu uz Eirovīziju. Ar pārtīšanu video noskatījos....

Foto

Vakcinācijas bumerangi

Ja reiz valdībai ir nodoms vakcinēt vairākumu cilvēku, pie kam nediskriminējot arī to vairumu, kas dažādu iemeslu dēļ nevēlas vakcinēties, tajā skaitā es, tad...

Foto

Izņēmuma kārtā mēs nolaidīsimies tik zemu, ka kaut ko jums paskaidrosim par "ManaBalss" lēmumu pieņemšanu

Pirms dažām dienām ManaBalss platformā esam saņēmuši iniciatīvas iesniegumu ar prasību...

Foto

Skaidra lieta, ka arī es ne pie kā neesmu vainīga, un mana viedokļa apšaubīšana ir absurda un nomelnojoša

Nav izprotama atsevišķu politiķu un atsevišķu mediju vēlme...

Foto

Loģiski, pilnais spriedums būs pēc vēlēšanām

Sveiciens no nebrīves! Likums nosaka, ka pilnajam spriedumam krimināllietā tiesai jāpieņem līdz šā gada 19. martam. Tas nav noticis. Loģiski....

Foto

Linda Ozola: ko tad nu mēs, mēs jau neko...

Pārbaudīt iesniegumus, kas saistīti ar pašvaldības institūciju darbības tiesiskumu un finanšu līdzekļu caurspīdīgu apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem,...

Foto

Kāpēc man savā dzimtenē jāievēro globālo izdzimteņu izdomāti cilvēka tiesību ierobežojumi

Tikko atkal bija kārtējais skandāls Maximā, jo man neesot "pareizā" maska! Un tagad, lasiet uzmanīgi, apsargi,...

Foto

Provinces pensionāra atbalsta vēstule b.Pavļutam

Interneta duļķainie viļņi atnesuši jaunu cilvēku sašutumu par vakcinācijas avīzi nezciktursimttūkstošu tirāžā, kas nāca pa virsu vakcinācijas biroja algu fondiņam 0,6...

Foto

Tiesiskuma konveijers

Tiesiskā valstī visiem un ikvienam ir tiesības uz taisnīgu tiesu saprātīgos termiņos. Tiesiskā valstī izmeklēšana un pratināšana nedrīkst līdzināties spīdzinăšanai. Vai prokurori pie mums...

Foto

Lūdzam atsaukt Latvijas dalību 2021.gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā

Es vēlos norādīt un uzsvērt, ka Latvijas tauta NAV deleģējusi šogad nevienu pārstāvi ar konkrētu dziesmu un...

Foto

Andra Šķēles informācija plašsaziņas līdzekļiem

2021.gada 19.martā man ir uzrādīta apsūdzība kriminālprocesā, kas pazīstams kā ""Lattelekom" digitālās televīzijas lieta". Uzskatu apsūdzību par nepamatotu....

Foto

Meroni, Kariņa darījums un Vonsoviča „draugs” visprokurors – kad, Stukāna kungs?

Es biju nolēmis vēl kādu laiku klusēt. Taču Ventspils stāsts, kur grasās tiesāt baseinā noslīkušā...

Foto

Mums ir daudz svarīgas slepenas informācijas par ēnu ekonomiku Latgalē, bet mēs to neatklāsim

Finanšu izlūkošanas dienests 2021. gada 9. martā ir saņēmis vēstuli, ar kuru...

Foto

Laime

Katrs cilvēks, sasniedzot apzinīgo vecumu, tiecas pēc laimes. Lai spētu laimīgi dzīvot, viņš izmēģina un meklē dažādas metodes....

Foto

Andri Šķēle, pietiks

Andri Šķēle, pietiek izsaimniekot valsti, neesi gana naudu sagrābies?! Nepietiks?! Tieši tādu kangaru kā tu dēļ Latvija lēni tuvojas bankrotam, izmirst un tiek...

Foto

Kudors turpina priecēt lasītājus ar prastu propagandu

Amerikas valdības finansētais bijušais sektants Andis Kudors turpina priecēt lasītājus ar to, ko viņš sauc par politisko analīzi. Iesaku ielūkoties...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam: par prettiesiska likuma “Dzīvojamo telpu īres likums” neizsludināšanu

Biedrība “Ausma” uzskata, ka denacionalizēto namu īrnieku īres līgumi, kas bija noslēgti līdz dzīvojamo...

Foto

Kā mēs esam nonākuši līdz mirklim, kad visi ir vienlīdzīgi, bet citi vienlīdzīgāki par citiem?

No 16. marta stājās spēkā jaunie ierobežojumi, kas nosaka man un...

Foto

Jau gadu “uzņēmējdarbības nāves lokomotīve” ir traukusies pretēji situācijai citās valstīs

364 dienas ir pagājušas kopš valdības lēmuma sasiet rokas procentuāli lielākajai daļai mūsu valsts uzņēmēju:...

Foto

Ja tu esi “pret mums, pret mūsu uzskatiem un jauno kārtību”, mēs tevi tik un tā izslēgsim

Kamēr Nācijas tēvs pārdomā (vai nepārdomā), kāda nākamā alegorija...

Foto

Samanta Tīna un Latvijas Televīzija iespļauj dvēselē Latvijas sabiedrībai

Pirms dalos ar savu sāpi vēlos pateikt, ka nenoliedzu dziedātājas Samantas Tīnas milzīgās darba spējas izvēlētajā profesijā...

Foto

Aicinājums veselības ministram godīgi un ātri atbildēt uz jautājumiem

Augsti godātais Pavļuta kungs! Ņemot vērā to, ka savās atbildēs uz deputātu jautājumiem Jūs mēdzat būt visai...

Foto

Izgāzušos Vakcinācijas biroju mēs tagad mēģināsim paslēpt Nacionālajā veselības dienestā

Veselības ministrija (VM) uzlabos vakcinācijas procesa pārvaldību, tostarp reorganizēs Vakcinācijas projekta biroju....

Foto

Haoss vakcinēšanā – kā tas izskatās praksē

Šodien, 12.martā saņēmu termiņu uz pirmdienu vakcīnas "AstraZeneca" potēšanai. Mulsinošs tikai fons, kā joprojām notiek šī pasākuma organizēšana....

Foto

Gaisma

Šis nav feļetons, kuru izlasot ir jāsmaida, šī ir «atklāsme», par kuru ir vērts ierēkt pat nelasot, bet, ja izlasīsi, tad spēj tik turēt vēderu,...

Foto

Trīs iemesli, kādēļ vakcinēties pret COVID19 ir bīstami

Cilvēki, kuri vakcinējas pret COVID19, pietiekami nopietni riskē ar savu veselību, jo ir vismaz trīs būtiski iemesli, kuri...

Foto

Par TV sižetu saistībā ar Valsts policijas "katastrofālo" darbinieku trūkumu

Neatkarīgā policistu arodbiedrība noskatījās ironisko TV sižetu par katastrofālo Valsts policijas (VP) darbinieku iztrūkumu un Jūsu...

Foto

VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei: atklāta vēstule ar aicinājumu sniegt detalizētāku informāciju par publiski paustiem apgalvojumiem

Šī gada 1.marta TV3 ziņu sižetā par akcīzes nodokļa likmes pieaugumu...

Foto

Cik ilgi šis perēklis vēl valdīs Ventspils domē?

Vakar izlasīju, ka Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki ir sasaukuši ārkārtas domes sēdi un nu tika stāstīts -...

Foto

Progresīvā cilvēka monologs par mīlestību

Īstenībā visa pasaule ir pilna mīlestības. Mēs visi mīlam labi paēst. Gandrīzi visi no mums mīl naudu. Tie, kuri tikuši pie...

Foto

Lai šie pāris tūkstoši cilvēku ar savu "pareizo domāšanu" kontrolē viens otru, bet neļausim viņiem kāpt mums uz galvas

Šodien mani uz tikšanos pilī uzaicināja LR...

Foto

Es pārstāvu partiju ar vislielāko dibinātāju skaitu kopš Tautas frontes laikiem, tāpēc man ļoti gribētos savākt 10 000 domubiedru

Levita kungs, šī vara sevi ir izsmēlusi....

Foto

Vārda brīvība

Ko grib vārda brīvības aizstāvji? Viņi vēlētos, lai viņu – konservatīvais vai liberālais – viedoklis netiktu apliets ar apsaukāšanas un vārdiski emocionālas vardarbības samazgām....