Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Dievs ir klātesošs pat tad, kad viņš varētu šķist bezspēcīgs

Arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs
04.04.2020.
Komentāri (0)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šodienas garajā Evaņģēlija fragmentā Jēzus saviem mācekļiem saka: “Jūs sāksiet šaubīties par mani šajā naktī.” Mācekļi bija pieraduši redzēt Jēzu kā tādu, kurš dara brīnumus, kuram ir milzīga autoritāte, kuram ir spēks un pret kuru ienaidnieki neko nevar izdarīt. Mēs zinām, ka to Evaņģēlijā parāda vairāki fragmenti – kad viņu grib nogrūst no kalna Nazaretē, bet Jēzus iziet starp viņiem un attālinās, vai tāpat citā vietā, kad viņu grib nomētāt ar akmeņiem, bet viņš iziet cauri pūlim un neviens neuzdrošinās viņu aiztikt. Pēkšņi tā situācija mainās. Jēzu arestē, un rodas iespaids, ka viņš ir bezspēcīgs. Mācekļi aizbēg prom, un svētais Pēteris no viņa trīs reizes atsakās.

Dieva klātbūtne krīzes brīdī

Šeit gribas novilkt paralēli – vai gadījumā arī mums šobrīd nav tāda nakts, kas iestājusies koronavīrusa epidēmijas rezultātā? Vai gadījumā arī mums, mūsu sabiedrībai nav šaubu – vai tad Dievs gadījumā nav mūs atstājis, vai nav mūs aizmirsis? Varbūt viņš mūs nemaz nemīl, ja jau ko tādu pieļauj?

Bet šeit uzreiz gribas atsaukties uz šodienas Evaņģēliju un novilkt paralēles, jo mēs dzirdējām to, ka garāmgājēji zaimoja Jēzu brīdī, kad viņš karājās pie krusta, un viņi sauca: “Ja tu esi Dieva dēls, tad nokāp no krusta!” Parādi savu spēku! Ja Dievs patiešām ir ar tevi, tad parādi, ka esi stiprāks par tiem, ka tevi piesituši krustā!

Un mēs redzam, ka atbilde ir klusēšana. Jēzus neatbild uz šo provokāciju, bet zinām, ka tieši tad, kad viņš karājās pie krusta, kad viņš nomira, tad notika kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Tad tika atbruņota grēka vara pār cilvēci. Un augšāmcelšanās brīdī tas viss tika caurstrāvots ar dzīvību.

Velkot šīs paralēles, dārgie brāļi un māsas Kristū, dārgie televīzijas skatītāji, kuri ņemat dalību šai dievkalpojumā attālināti, gribu ar pilnu pārliecību pateikt – Dievs nav mūs atstājis! Lai arī mēs nevaram visās detaļās izsmeļoši atbildēt uz jautājumiem par to, kāpēc ir šī situācija un kāds ir tās risinājums, par vienu gan varam būt droši. Līdzīgi kā tad, kad Jēzu zaimoja, un līdzīgi kā tad, kad mācekļi piedzīvoja krīzes brīdi, Dievs tur bija klātesošs, Dievs darbojās mācekļu un pasaules vēsturē ar īpašu intensitāti tad, kad Jēzus bija pie krusta un kad likās, ka viņš ir bezspēcīgs.

Tāpat šobrīd, šajā pandēmijas laikā, Dievs ar īpašu intensitāti strādā katra cilvēka sirdī un dara visu iespējamo, lai šī sirds atveras uz Dieva klātbūtni, lai šī sirds atveras uz atgriešanos, uz savas dzīves revīziju.

Pārmaiņas ir neizbēgamas

Šobrīd arvien biežāk mēs arī laicīgajās aprindās varam dzirdēt pārliecību, ka pasaule pēc šīs krīzes būs citādāka. Tā vairs nevar palikt tāda pati. Tā ir kā tāda sirdsapziņas izmeklēšana mūsu civilizācijā. Un šeit uzreiz izlien uz āru visas vājās vietas un visi Ahileja papēži, no tā ir jāizdara secinājumi. Bet, no kristīgā, bibliskā viedokļa raugoties, galvenais Ahileja papēdis ir ļaunums, ko cilvēks ielaiž savā sirdī. Tas ir arī ļaunums, kas ieperinās arī cilvēku struktūrās. Jānis Pāvils II tās sauca par grēka struktūrām – grēks kļūst kolektīvs.

Mēs zinām, ka mūsdienās Pilāta pieeja ir modē – Pilāts nomazgāja rokas un teica: “Tie esat jūs, kas viņu nogalina. Es jau esmu bez vainas šajā situācijā.” Viņš redzēja, ka ļaunums notiek, ka notiek netaisnība. Pilātam bija vara šo ļaunumu apturēt, bet viņš parāvās malā, jo negribēja riskēt ar savu ādu, negribēja konfrontēt, jo Pilātam vairāk rūpēja viņa amats, jo, lūk, viņu imperatora priekšā varēja apsūdzēt par to, ka viņš nav tam lojāls. Tāpēc Pilāts izgāja uz kompromisu ar savu sirdsapziņu un iegāja vēsturē kā tāda personība, kas nevar kalpot par paraugu krīzes brīdī. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri uzņemas atbildību, kuri dara visu iespējamo, lai labotu situāciju un palīdzētu citiem.

Būt tiem, kas stiprina pagurušos

Tāpēc arī tagad es gribētu pāriet pie pirmā lasījuma, kas ir patiešām brīnišķīgs. Šeit Dievs runā caur pravieti un pravietis saka: “Kungs Dievs man deva daiļrunīgu mēli, lai es ar vārdiem prastu stiprināt pagurušo.” Šobrīd mums ir daudz pagurušo. Patiesībā visa mūsu sabiedrība ir pagurusi un apjukusi, un ir lielā neziņā. Ir nedrošības sajūta. Mums kā kristiešiem, kā tiem, kuri saprotam ciešanu jēgu, kā tiem, kuri saprotam to, ka pastāv mūžīgā dzīvība, mūsu pamatuzdevums nav par katru cenu izglābt savu dzīvību un izglābt savu labklājību. Ir svarīgākas vērtības, kuras paliek vērtības arī mūžības priekšā – tad, kad mēs pārkāpjam dzīvības un nāves slieksni.

Lasījumā tas, kas attiecas uz pravieti, patiesībā attiecas uz Jēzu Kristu. Bet mēs esam kristieši, tātad esam Jēzus Kristus mācekļi, sekotāji, un šie vārdi attiecas arī uz mums. Un to es gribu uzsvērt – Dievs to mums šodien saka. “Dievs man deva daiļrunīgu mēli, lai es varētu stiprināt” tos, kuri ir krīzē, kuri ir paguruši, kuri nezina, kā tālāk dzīvot, nezina, kur atrast atbalstu. Te ir arī apsolījums – Viņš deva. Tātad Viņš caur Svēto Garu dod mums gudrību no augšienes par to, kā uzrunāt mūsu līdzcilvēkus, kā viņus stiprināt. Viņš dod mums spēku, enerģiju, gudrību, mīlestību, kā uzrunāt šos cilvēkus.

Dzirdēt Dieva aicinājumu

Tālāk ir arī teikts: “Viņš modina manu ausi, lai es klausītos kā māceklis.” Ko māceklis dara? Māceklis klausās, ko saka viņa skolotājs. Ļoti uzmanīgi klausās un liek to lietā. Tas nozīmē, ka “viņš modina manu ausi”, lai es varētu saklausīt to, ko Svētais Gars šobrīd man saka, ko Viņš saka sabiedrībai. Es kļūstu par Viņa gaismas, mīlestības un patiesības instrumentu apkārtējai sabiedrībai. Šeit ir teikts: “Kungs Dievs atvēra manu ausi.” Tas nozīmē – auss bija ciet, bet vienā brīdī tā “atgāja vaļā”.

Kad auss “atiet vaļā”? Tad, kad mēs ieticam, kad pieņemam kristību, kad atgriežamies no grēkiem, kad pieņemam Iestiprināšanas sakramentu un saņemam Svēto Garu. Tas ir Svētais Gars, kurš atver mūsu gara acis, tad mēs sākam saprast, kas notiek visapkārt. Mums rodas iekšēja skaidrība par to, ko mums jārunā un kādas atbildes jādod cilvēkiem, kas ir mums apkārt. “Viņš atvēra manu ausi, un es nepretojos un neatkāpos.” Tas nozīmē – es esmu gatavs pieņemt to, ko Dievs man dod, to, uz kurieni viņš mani sūta un uz ko mani aicina.

Pārbaudījumos izturēt kopā ar Kungu

Protams, nākamā daļa ir ļoti nopietna un ļoti barga, jo te ir teikts: “Es neapslēpu savu seju nievām un spļāvieniem.” Ja tu pieņem un uzņemies šo pravieša misiju, arī mūsdienu sabiedrībā ir jārēķinās, ka, līdzīgi kā tas bija pravietim, līdzīgi kā tas bija Jēzum un pirmo gadsimtu mocekļiem, un divdesmitā gadsimta mocekļiem, tāpat tas var būt arī šodien. Varam saskarties ar izsmieklu no apkārtējo cilvēku, sabiedrības puses, nievām un spļāvieniem. Tur bija arī teksts par to, ka tiek raustīta bārda. Bārda tai laikā vīrietim bija viņa cieņas zīme, tāpēc aizskart bārdu, to raustīt bija ļoti pazemojoši. Kur nu vēl iespļaut sejā! Arī mūsu dienās – lielāku pazemojumu otram nevar sagādāt, kā viņam iespļaujot sejā. Tātad tā ir tāda apzināta vēlme izrādīt savu nicinājumu otram.

Bet šeit pravietis saka: “Kungs Dievs ir mans palīgs, tāpēc es neesmu kaunā. Tādēļ savu seju es padarīju cietu kā akmeni un zinu, ka netikšu apkaunots.” Ko Svētajos Rakstos nozīmē padarīt savu seju cietu? Tas nozīmē neatgriezenisku lēmumu īstenot savu misiju līdz galam. Tas nozīmē, ka nekas nespēs atturēt mani no šīs misijas īstenošanas – nekāda pretestība, nekādi pazemojumi! Dievs man ir pirmajā vietā, tāpat kā tā misija, ko viņš man ir uzticējis. 

Būt Dieva sūtņiem

Tāpēc, dārgie brāļi un māsas Kristū, aicinu ļoti nopietni ņemt šos vārdus pie sirds un īstenot šodien šo misiju. Šajā grūtajā krīzes posmā mūsu tautā un valstī, kam šobrīd ejam cauri, ir ārkārtīgi vajadzīgi šie Dieva sūtņi, kuri ienes stiprinājumu, kuri ienes gaismu, kuri aicina ar pilnu atbildību izturēties pret tiem ierobežojumiem, kas ir uzlikti, bet tomēr pats galvenais – mūsu galvenā misija ir nest stiprinājumu, nest iedrošinājumu, nest iepriecinājumu, nest gaismu tur, kur valda nospiestība un bezcerība. Ienest Dieva klātbūtni un Viņa cerību. Lai Dievs jūs svētī! Amen.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Covidiotisms vai dezinformācija par Ķīnas vīrusa Anglijas celmu

FotoŠonedēļ klajā nāca LETAs ziņa par Ķīnas vīrusa Anglijas celma izplatību Latvijā. Tajā trūka būtiskas informācijas: jaunā celma slimnieku inficēšanās apstākļi. Toties bija tāda mierinoša rindkopa:
Lasīt visu...

21

Ārkārtas situācijā kaut pliks un bass

FotoLiegumu iegādāties klātienē virkni preču par jēdzīgu grūti nodēvēt. Mūsu valsts šajā ziņā kļuvusi par apsmiekla objektu pat daudzviet ārzemēs, kur mērenāk eksperimentē ar saviem iedzīvotājiem.
Lasīt visu...

21

Kad pērkama eksministres padomniece cenšas panākt netīkamas „Facebook” lapas slēgšanu

FotoIlzes Viņķeles ekspadomniece un Veselības ministrijas PR darbiniece Marta Krivade apmelo "Vakcīnrealitāti Latvijā" un aicina uz reiderismu Savā privātajā “Facebook” lapā viņa publicē aicinājumu lietotājiem ziņot administrācijai par "Vakcīnrealitātes Latvijā" “Facebook” lapu ar mērķi panāk tās bloķēšanu.
Lasīt visu...

21

Nav pieļaujama necienīga attieksme pret tradīciju kopējiem un viņu viedokļa dēvēšana par "homofobisku"

FotoAtsaucoties uz aktualizējušos jautājumu par ģimenes jēdziena pārdefinēšanu, Latvijas Dievturu sadraudze uzskata par pienākumu sabiedrībai paust savu viedokli.
Lasīt visu...

15

Egils Borats

FotoAcīmredzot prezidents Egils Levits uzskata, ka pēdējā laikā viņa  neveiklo frāžu un paziņojumu skaits nav pietiekams, lai pilnībā samulsinātu Latvijas cilvēkus, un tāpēc viņš turpina runāt arvien dīvainākas lietas.
Lasīt visu...

21

Alda Gobzema rekviēms

FotoTuba Mirum (Pastarā diena) – ar to mūsu valdībai un visiem ļaunajiem spēkiem draud Aldis Gobzems kopš tā brīža, kad iesaistījās par cīņu pie varas galda. Gobzema aktivitātes var pielīdzināt kopējai plūsmai, kura sākās ar Brexit kampaņu un Donalda Trampu nākšanu pie varas ASV un notikumiem citur pasaulē, kur par galveno dzinuli ir ārējs vai iekšējs drauds, briesmas, netaisnība. Gobzems draud ar procesu sākšanu visiem par neslavas celšanu, bet sausais atlikums ir tāds, ka nekas tāds nav noticis. Turpretim ir ierosināti procesi pret viņu par neslavas celšanu, kur verdikts ir bijis viens ne Aldim par labu.
Lasīt visu...

pietiek_postit

Mieru, tikai mieru

FotoŠie slavenā, gudrā un šarmantā vīreļa ar propelleri uz muguras - Karlsona vārdi mūsdienās ieguvuši sevišķu aktualitāti. Jo nav viegli saglabāt mieru tik masīva infoterora un valsts terora apstākļos. Piemēram, izrādās (un tas pat netiek vairs slēpts), ka "brīvprātīgi" pieejamās vakcīnas ir ekperimentālas, attiecīgi - vakcinējamie cilvēki piedalās klīniskā eksperimentā. Bez samaksas. Ar risku savai veselībai vai dzīvībai. Pat oficiālajos medijos ir "pasprukusi" šī informācija.
Lasīt visu...

21

Kādēļ nav ieteicams vakcinēties pret COVID19 (jo īpaši ar mRNA tipa vakcīnām)?

FotoTā kā arī Latvijā valdība sāk apšaubāmu masveida vakcinācijas propagandas kampaņu, kas var izvērsties pat mēģinājumos uzsākt piespiedu vakcināciju modernizēta totalitārisma stilā, īsumā jānorāda galvenie iemesli, kādēļ nav ieteicams vakcinēties pret COVID19, jo īpaši ar jaunā tipa mRNA vakcīnām.
Lasīt visu...

6

Labklājības ministrijas un pašvaldību neizdarība noved pie dzīvības apdraudējuma cilvēkiem, kuri uzturas sociālās aprūpes centros

FotoKopš ārkārtējās situācijas valstī, ko izraisījusi Covid-19 krīze, tiesībsargs ar vērību seko līdzi notikumiem, kas saistīti ar personām, kas ilgstoši atrodas sociālās aprūpes centros. Tiesībsargs uzskata, ka Labklājības ministrijas un pašvaldību neefektīvās sadarbības dēļ tiek pārkāptas personu tiesības uz veselību un dzīvību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Pele spēlējas ar kaķi: Ivo Leitāns pret Aivaru Lembergu

Kad vienā no Ventspils mēra Aivara Lemberga preses konferencēm jautājumus sāka uzdot LTV žurnālists Ivo Leitāns, uzreiz...

Foto

Pieaug slēgto tirgotāju skaits, jāglābj nozare

Nozare turpina darboties sarežģīta regulējuma apstākļos. Atbalstu saņem regulāri apturēto uzņēmumu darbinieki, turpinās pieteikšanās uz apgrozāmo līdzekļu pabalstiem, ar nepacietību...

Foto

Atbilde ir tuvāk, nekā tu domā

Cik labi, ka mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz iespēju! Piemēram, ir tik daudz iespēju baidīties:...

Foto

Pilsoni! Ja gribi paspēt nodibināt partiju, tad kur ņemt nosaukumu? Tev palīgā nāks Ukraina

Skatoties uz pašvaldību vēlēšanām šogad un Saeimas vēlēšanām nākamgad, plāno dibināties ne...

Foto

Esmu brīvs un spēcīgs cilvēks, tāpēc iesūdzēšu visus, kas man darīs pāri

Esmu ar savu parakstu apliecinājis dalību partijā Likums un kārtība! Un Tu? Seko man un...

Foto

Kam tic tie, kas grib, lai netici nekam

Brīžos, kad plašākam sabiedrības lokam piemin okultismu, tad vieni smīkņā klusi, citi steigtu pildīt savu operatīvo armijai pielīdzināmo...

Foto

Tikai slikti cilvēki iebilst pret datu nesēju atlīdzību mobilajiem telefoniem

Latvijas autoru, mūzikas izpildītāju un producentu organizācijas ir gandarītas par LR Kultūras ministrijas (KM) virzītajām izmaiņām...

Foto

Pietiek norādīt kā piemēru citu valstu neizdarību, attaisnojot mūsējās

Kas mainījies? Kad studēju medicīnu, mums mācīja, ka no desmit cilvēkiem vismaz viens ir savādāk domājošs. Vai...

Foto

Zakatistovam, Nemiro un kompānijai nāksies atskaitīties

Šā gada 7.janvārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir apstiprinājis 2020.gada 6.decembra politiskās partijas KPV LV ārkārtas biedru sapulcē ievēlēto valdi:...

Foto

Vajadzētu pieprasīt arī izglītības un zinātnes ministres demisiju

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valde aicina Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu neatstāt bez ievērības Latvijas Izglītības un zinātnes...

Foto

Par cenzūru portālā Draugiem (ja vēl atceraties tādu)

Līdz 2017.gada maijam biju pārliecināts par to, ka visi cilvēki pasaulē  vissiltākos pateicības vārdus saka un vislielāko cieņu...

Foto

Kāpēc Latvijas vara un mediji nekomentē Lielā Restarta konceptu?

Pēc gandrīz gada juku un haosa atbilde uz šo jautājumu ir acīmredzama. „Jaunās Perestroikas” ieviešanai uzsvars tiek...

Foto

Šoreiz mēģināšu atbildēt par saviem vārdiem: politiskās partijas "Likums un kārtība" dibināšanas manifests

Mēs neticam papīru kalniem. Papīrs panes visu. Līdz šim Latvijā ir bijušas simtiem...

Foto

Praktiski padomi - kā apturēt vīrusu

Kopš pavasara nekas nav mainījies, vēl joprojām tie paši labie, vecie, efektīvie ieteikumi! Tātad vīruss nekad nesākas uzreiz plaušās, tas...

Foto

Pietiek muļļāties

Lai nu kā kādam nepatiktu Latvijas pašreizējā valdība, kura rīkojas pēc Krilova fabulas motīviem, tad nu šoreiz jānoņem cepure premjera priekšā....

Foto

Kas traucē?

Gada pirmajā pusē mēs lepojāmies ar to, ka mūsu „aktīvās” rīcības rezultātā esam labā epidemioloģiskā situācijā, salīdzinot ar citām valstīm. To, lepni krūtis izgāzuši,...

Foto

Es sekoju un izprotu

Pastāvīgi un rūpīgi sekojot līdzi situācijai, izprotu Ministru prezidenta lēmumu un tā pamatojumu pieprasīt veselības ministres demisiju....

Foto

Pareiziem medijiem, kas cer uz valsts finansiālu atbalstu, ir jāuzvedas pareizi

Jau kopš marta Latvijas iedzīvotāju ikdienu būtiski ietekmē koronavīrusa izraisītā pandēmija, ar to saistītie ierobežojumi...

Foto

Ir nepieciešamas skaidras atbildes

Ir skaidrs, ka šis šovs ar varas sevis slavinošo vakcinācijas uzvaras gājienu turpināsies ar arvien lielāku jaudu. Tieši tāpat kā turpināsies krāpnieciskās...

Foto

Es jums atkal došu daudzus lieliskus padomus: kad un kā Latvija sāks ķert kaimiņus?

Vienmēr ir interesanti un noderīgi salīdzināt dažādu valstu datus, it sevišķi, ja...

Foto

Kur ir manas ragaviņas?

Labdien, valdība! Vispirms apsveicu ar iespēju sākt vakcinēties! Gaidu ar nepacietību arī savu kārtu. Bet, kamēr gaidu (un, cerams, sagaidu), nenocietos un...

Foto

Aicinu ikvienu saglabāt piesardzību un rīkoties atbildīgi

Godājamie Latvijas iedzīvotāji un visi, kuriem dārga mūsu mīļā Latvija! Aizejošais gads ir bijis izturības un pārbaudījumu gads. Covid-19...

Foto

Izturību, iejūtību un drosmi

Mīļie Latvijas cilvēki! Jaunajā gadā es gribu mums visiem novēlēt izturību, iejūtību un drosmi....

Foto

Šodienas izaicinājumi prasa tikai veselo saprātu

Mūsu vēsturē ne reizi vien Ziemassvētki bijis smagu kauju laiks. Gan strēlnieki, gan leģionāri ar asiņu sarkano krāsojuši gada garākās...

Foto

Ieteikumi par COVID-19 ambulatoru ārstēšanu

Atsaucoties uz Latvijas Ārstu biedrības aicinājumu iesaistīties COVID-19 pandēmijas apkarošanā, varu rekomendēt dažus ieteikumus ambulatoram ārstēšanas procesam....

Foto

Ministrs Plešs ignorē Būtiņģes termināla naftas noplūdi

Būtiņģes naftas termināla atrašanās Baltijas jūrā ir bumba ar laika degli, tādēļ naftas noplūde no Būtiņges termināla ir likumsakarīga....

Foto

Ko vajag darīt, lai cilvēki Latvijā neticētu vakcīnai pret koronavīrusu. 10 punkti

1. Vairākas desmitgades nepiešķirt pietiekami daudz līdzekļu izglītībai un zinātnei. Lai cilvēki tic instagram influenceriem ne...

Foto

Aicinājums valsts augstākajām amatpersonām

2020. gada 12. novembrī Satversmes tiesa taisīja spriedumu, kas ir guvis plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā. Likumdevējiem tas nozīmē nopietnus izaicinājumus nākotnē. Latvijas...

Foto

Ko es darītu, ja pats saslimtu ar Covid–19

Vakardienas saruna. Atstāstīšu, kā nu mācēšu. Mans sarunu biedrs – mans sens paziņa, tik sens, ka esam vienaudži,...

Foto

Kārtējais „eksperts” kārtējo reizi paredz Vladimira Putina valdīšanas gaidāmās beigas

Politologs, demagogs un bijušais sektants Andis Kudors savā nesenajā intervijā vēlreiz paredz Vladimira Putina valdīšanas gaidāmās...

Foto

Vīrieši, appreciet savas sievietes: vēstījums 2020. gada Ziemsvētkos

Dieva mīļotie, es sirsnīgi sveicu jūs Kristus dzimšanas svētkos! Septiņsimt gadus pirms Jēzus dzimšanas pravietis Jesaja vēstīja, ka...

Foto

Mīlestības likums liek mums raudzīties uz ikvienu kā savu laikabiedru

Kā vadmotīvu šai svētku uzrunai paņemsim tekstu no Lūkasa Evaņģēlija: Un viņi steigā atnāca un atrada...

Foto

Mūsdienu Ziemassvētku stāsts

Vakar pa nakti sniga. 8:00 - uzcēlu sniegavīru....

Foto

Aicinām priesteri Aleksandru Stepanovu nevērsties pret pāvesta kalpojumu

A. god. priesterim Aleksandram Stepanovam (attēlā), Tukuma Romas katoļu draudzes prāvestam un portāla www.civitas.lv redaktoram. Latvijas Romas katoļu...

Foto

Arhibīskaps Stankevičs, viņa sirdsapziņa un Gērings, kurš tika notiesāts…

Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē izraisīja sašutumu ne tikai...

Foto

Mans piedāvājums – ieviest formulējumu “Kopīgas deklarētās mājsaimniecības un savstarpējās aprūpes likums”

15. decembrī es piedalījos Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kurā aicināju, nemainot...

Foto

Alkoholu un cigaretes drīkst, grāmatas nedrīkst

Gudri ļaudis vienmēr ir teikuši: meitiņ, neej gulēt nikna. Vakar izlasīju valdības lēmumu, izdarīju visu, lai dusmas mazinātu (vienīgi pastaigāties...

Foto

Pasaule pesimista acīm jeb nepatīkamā patiesība

Cik ir divi reiz divi? Nu, ja godīgi, tikai tev – divi reiz divi ir pieci. Iegaumē, lai kur tu...

Foto

Ministriem nepelnītais algas pielikums ir jāziedo labdarībai

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normu, kas paredz ņemt vērā gan vidējās algas,...

Foto

Izbrauciet no auzām un atveriet brīvdienās veikalus

Godātie valdības vīri! Laiku pa laikam katram mums sanāk “iebraukt auzās”. Šoreiz no valdības gaidām izbraukšanu no auzām, jo...

Foto

Es ļoti vēlētos, lai daži desmiti tūkstošu eiro nodokļu maksātāju naudas tiktu samaksāti par dievkalpojumu pārraidīšanu komercmedijos

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par Ziemassvētku dievkalpojumu...

Foto

„Nekā personīga” „galma dziesminieku" meli par viltus ziņu izplatītājiem un viņu sekotājiem

TV3 raidījumā „Nekā personīga” "galma dziesminieki", stāstot par viltus ziņu izplatītājiem un viņu sekotājiem,...

Foto

Konservatīvo cenzūra – “radikāļu sazvērestība” vai realitāte?

Pēdējās nedēļās Latvijā un pasaulē ir izskanējušas diezgan likumsakarīgas ziņas, proti, daudzi Nacionālās apvienības (NA) biedri, tostarp Saeimas deputāts...

Foto

Mēs visi zinām, ka šo pandēmijas vilni, kas veļas pāri visai pasaulei, nav radījuši Latvijas politiķi, - un vēl citas manas svarīgās domas

Mēs visi ejam...

Foto

Var risināt cilvēku problēmas citu kopdzīves veidu gadījumā, nepielīdzinot tās ģimenei un laulībai

Latvijas sabiedrībā plašu rezonansi ieguva Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedums, kas...

Foto

Dodiet naudiņu mūsu kontrolētajām NVO, bet valsts aizsardzības mācību skolās nevajag: vēstule valsts prezidentam Egilam Levitam

Augsti godātais Levita kungs! 2020. gada 3. decembrī Saeima pieņēma...

Foto

Mēs prasām savu valsti atpakaļ

Azeru nesenais panākums Kalnu Karabahas atgūšanā un dekolonizācijā, kā arī Lukašenko nespēja apklusināt protestus Baltkrievijā lika atcerēties Krievijas politiķa Viktora Alkšņa...

Foto

K.Kariņa k-gam no Latvieša Pelēkā

Premjera kungs! Rakstu Jums, jo vēl ir laiks novērst problēmas, ko var radīt savstarpēja nesaprašanās. Mani senči te dzīvoja cara laikos,...